Tid og sted for Sticos årlige oppdatering innen lønn

StedHvorDatoTidspunktKommentarPåmelding
    Sesongens kurs er avholdt 

Sticos årlige oppdatering innen lønn

Få kontroll på innrapporteringen av lønn for 2018.

Vi oppdaterer deg på alle regelendringer og satser som skal brukes i innrapporteringen for 2018. Kurset gir deg også oversikt over nyheter, regelendringer og nye satser som gjelder fra 2019.

Bli oppdatert på regler og satser for lønnsrapporteringen

På kurset får du oversikt over alle satser og regelendringer som påvirker lønnsrapporteringen for 2018. Vi fokuserer blant annet på de lønnsytelsene som ofte medfører behov for korrigeringer i slutten av året.

Årsavslutningen gjøres via a-melding og vi går igjennom de siste nyhetene fra a-ordningen og hvordan dette påvirker nødvendige kontroller og avstemminger.

Kurset gir deg også oversikt over regelendringer og nye satser som ventes å gjelde fra 2019.

Vi tar også for oss nyheter på personalområdet, blant annet digitalisering av sykmelding og sykefraværsoppfølging, arbeidstid og nye regler om personvern.

Innhold

 • Nye regler fra 2018
  • Nye skatteregler for diett
  • Nye særavtaler for reiser
  • Digital sykmelding og oppfølging av sykefravær (Digisyfo)
  • Nye regler om foreldrepenger/foreldrepermisjon
  • Nye regler om fast ansettelse og innleie
 • Aktuelle satser for 2018
 • Gjennomgang av de vanligste lønns- og naturalytelsene
  • Reiseregninger og refusjoner
  • Naturalytelser
 • Innrapportering av næringsinntekt
 • Korrigeringer i a-meldingen og hvilke ting man bør være spesielt oppmerksom på for 2018
 • Avstemming, kontroll og sammenstillingsoppgaver
 • Nye regler og satser for 2019
  • Naturalytelser
  • Drikkepenger/tips
  • Statsbudsjettet 2019
 • Nyheter innenfor personalområdet
  • Nye regler om sykepenger
  • Ny beregning for sykepenger og foreldrepenger

Vi tar forbehold om endring i kursinnhold dersom det kommer nye regelendringer.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 7 timer skatt/avgift

Revisor: 7 timer skatterett

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 4 190,-

Meld på

Målgruppe

Lønnsansvarlige, lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som jobber med lønn og har ansvar for riktig innrapportering.

Kursholder(e)