E-kurs Arbeidstid, mertid og overtid

TypeKommentarPåmelding
E-kurs Registrer og start E-kurs

Arbeidstid, mertid og overtid (E-kurs)

Kurset tar for seg arbeidsmiljølovens ulike bestemmelser om arbeidstid. Hvilke grenser gjelder for alminnelig arbeidstid, samt forskjellen på merarbeid og overtid. Arbeidstiden kan organiseres på ulike måter ut fra driftsmessige behov i virksomheten, eller ønsker fra enkeltansatte. Lovens hovedregler om arbeidstid har en rekke unntaksbestemmelser dersom det inngås avtaler med arbeidstakere eller tillitsvalgte. Det kan være utfordrende å følge lovens bestemmelser når arbeidsoppgaver varierer i tid og omfang.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold

  • Alminnelig arbeidstid
  • Nattarbeid
  • Søndags- og helgedagsarbeid
  • Vakt på vaktrom / beredskapstjeneste utenfor arbeidsstedet
  • Daglig og ukentlig hvile
  • Merarbeid
  • Overtidsarbeid

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 870,- ekskl. mva.

Kursholder(e)