E-kurs Inndrivning av egne pengekrav

TypeKommentarPåmelding
E-kurs Registrer og start E-kurs

Inndrivning av egne pengekrav (E-kurs)

For at ditt foretak skal overleve er det avgjørende at du faktisk får betalt det du har krav på. I dette kurset får du en oversikt over hvordan du selv kan innkreve dine pengekrav. Selve prosessen blir gjennomgått, fra purringer til forliksrådet. De viktigste formkravene vil også bli gjennomgått, sammen med noen alternativer til innkreving.

Innhold

 • Motregning
 • Tilbakeholde egen ytelse
 • Tilbakeholde skyldnerens gjenstand
 • Purringer
  • Formkrav og purregebyr
 • Inkasso
  • Inkassovarsel
  • Betalingsoppfordring
  • Formkrav
  • Purregebyrer
 • Forsinkelsesrenter
 • Kort om tvangsfullbyrdelse med namsmyndighetenes hjelp
  • Oversikt over prosessen
  • Kort om vilkår som må være oppfylt
  • Begjæringen: Formkrav og hvor begjæringen skal sendes
 • Kort om behandling i forliksrådet
  • Oversikt over prosessen
  • Prosessvarsel
  • Forliksklage
 • Kort om å begjære skyldneren konkurs
  • Er det lurt?
  • Når kan skyldner bli slått konkurs?

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3,5 timer rettslære

Revisor: 3,5 timer annet

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 1 640,- ekskl. mva.

Kursholder(e)