E-kurs Utbytte

TypeKommentarPåmelding
E-kurs Registrer og start E-kurs

Utbytte (E-kurs)

Målsettingen med kurset er å gi oversikt over en del av de viktigste bestemmelsene vedrørende utbytte i aksjeloven, med spesielt fokus på forhold som er viktige for utbytteplanlegging. Det ses i denne forbindelse på noen av mulighetene og utfordringene som har oppstått gjennom den pågående prosessen med forenklinger i aksjeloven. I tillegg gjennomgås noen av de vanligste problemstillingene knyttet til regnskapsmessig behandling av utbytte.

Innhold

 • Beregning av maksimalt utbytte
  • Kapitalendringer
  • Lån til aksjonær
 • Ulike former for utbytte
  • Ordinært utbytte, ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte
 • Regnskapsføring for den som utdeler utbytte
  • Presentasjon i regnskapet
  • Disponering
 • Regnskapsføring for den som mottar utbytte
  • Inntektsføring vs reduksjon av balanseført verdi
  • Tidspunkt for inntektsføring

Kursnivå: Grunnleggende

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære, 0,5 timer finansregnskap

Revisor: 1 time annet, 0,5 timer regnskap

Kursinformasjon

Kursavgift

Pris: Kr 1 310,- ekskl. mva.

Kursholder(e)