STICOS KAN

Hvem Kan gi gode råd til deg som jobber i kommune eller fylkeskommune?

Overskrift

Vår kunnskap - din trygghet

Sticos har 35 års erfaring med å gjøre kompliserte regelverk enklere for ledere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner i hele landet. Vi tilbyr effektive verktøy og rådgivere med spisskompetanse innen regnskap, økonomi, personal, HR og ledelse. 

Oppslag Kommune

 • Generell bistand
 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Utbyggingsprosjekter
 • Justeringsreglene
 • Innførsel av varer og tjenester
 • Bokettersyn
 • Omorganisering
   
Kjøp nå

Personal Kommune

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Enkeltsaker som oppsigelser/avskjedigelse
 • Omstillingsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Håndtering av sykefraværsoppfølging
 •  

Kjøp nå

Rådgivning Kommune

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Årsoppgjør
 • Drift og investering
 • Plandokumenter
 • Fond
 • Innkjøpsavtaler
 • Pengestrømmer (betalingsløsninger, innfordring)
Kjøp nå


 • Rådgivning for deg som jobber i

 • KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNE • For deg som jobber med

 • EKURS, STICOS, PrODUKTER

 • For deg som jobber med

 • EKURS, STICOS, PrODUKTER