Sticos Personvern

Styringssystem som kvalitetssikrer etterlevelse av GDPR

iCompl.ai

Hvordan sikrer du at bedriften etterlever personvernforordningen over tid?

Organisasjoner med databehandlingsansvar må selv sørge for at personvernopplysninger håndteres i tråd med personvernforordningen. Dette kan gi store mengder data, rutiner og regler man må følge over tid. Hvordan strukturere all informasjonen, holde oversikt og sikre at planlagte tiltak settes i verk? Løsningen er iCompl.ai - Et spesialutviklet styringsverktøy som gir norske bedrifter full kontroll på implementering og etterlevelse av personvernforordningen.

Få gratis tilgang Kontakt oss

GDPR-SYSTEM MED KUNSTIG INTELLIGENS

Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse. Systemet hjelper organisasjonen holde oversikt, samtidig som det bidrar til å bygge gode vaner og rutiner.

FULL KONTROLL PÅ GDPR

iCompl.ai hjelper deg ivareta og strukturere alle tiltak, rutiner som må være på plass for å etterleve personvernforordningen.

SIKRE KONTINUERLIG ETTERLEVELSE

Med iCompl.ai får du verktøy og veiledning som støtter deg i alle prosesser fra implementering til etterlevelse. Dette gir ikke bare personvernansvarlige et nyttig verktøy, men sikrer bedriften mot tap av viktig informasjon hvis nøkkelpersoner forsvinner.

INTERN INFORMASJONSSIKKERHET

iCompl.ai har sikker tofaktorautentisering og kan deles opp i ulike prosjektområder og tildele roller og tilganger etter behov.

ENKELT Å KOMME I GANG

iCompl.ai er basert på kunstig intellingens som automatisk innhenter informasjon og veileder deg basert på din type virksomhet. Alle som har gjort en innledende kartlegging via GDPR-simulatoren kan enkelt importere denne til iCompla.ai for å komme raskere i gang.

ET KOMPLETT STYRINGSSYSTEM FOR PERSONVERN

Du får full oversikt over alt personvernarbeidet på ett sted.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Tekst mangler

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Tekst mangler

HANDLINGSPLAN OG TILTAK

Tekst mangler

RUTINER OG ETTERLEVELSE

Tekst mangler

DOKUMENTER OG AVTALER

Tekst mangler

RAPPORTER OG TRENDANALYSE

Tekst mangler

AVVIKSHÅNDTERING

Tekst mangler

INNSYN OG TILSYN

Tekst mangler

Gerard - en personvernassistent med kunstig intelligens

I GDPR-simulatoren er Gerard din veileder på personvern. Han viser deg fallgruvene og lager en handingsplan til deg. På fritiden er Gerard læregutt hos personvernekspertene i Sticos, og han blir smartere for hver dag som går. Du møter han igjen som Personvernassistent i GDPR-verktøyet iComplai. Her lærer Gerard stadig nye ting og kan gi deg svar på små og store spørsmål om alt fra informasjonsplikt til internkontroll og risikovurdering.

GDPR prosessen

Pris

Gratis

0,-


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger

Last ned

Enkel

1250,-

per mnd.


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger
 • Risikovurdering
 • Avviksregistrering
 • Rutiner
 • Enkle rapporter

Kjøp nå

Avansert

2900,-

per mnd.


 • Kartlegging
 • Handlingsplan
 • Oversikt over personopplysninger
 • Risikovurdering
 • Avviksregistrering
 • Rutiner
 • Avanserte rapporter
 • Tilsyn
 • Faglig innhold
 • Trender og utvikling
 • Dokumenter og avtaler
 • Single sign-on

Kjøp nå

Tilpasset

-


 • Som "Avansert"
 • Merkevaretilpasset med egen logo og profilfarger

Kontakt oss

Har du spørsmål?


KONTAKT OSS