Sticos Kurs

Påfyllet du trenger

  • Faglig inspirerende
  • Oppdatert kunnskap
  • Praktisk for din jobb

Kursoversikt E-kurs

Påfyllet du trenger

Sticos har i 30 år arbeidet med å gjøre regelverket innenfor regnskap, lønn og personal lettere tilgjengelig. Sticos Kurs er en viktig del av dette. Vi legger stor vekt på at våre kurs skal være praktisk rettet, slik at de enkelt kan knyttes til problemstillinger man kommer over i hverdagen.

Vi bringer regelverket ned på et praktisk og anvendbart nivå. Med Sticos Kurs kan du holde deg faglig oppdatert og sikre at arbeidet ditt utføres effektivt og med høy kvalitet. Utvikling av kompetanse er derfor en lønnsom investering for bedriften.

Vi har kurs som passer for deg som er nybegynner, og for deg som trenger oppdatering. De fleste av våre kurs oppfyller kravene til etterutdanning. Vi tilbyr kurs innen fagområdene:

  • Regnskap
  • Årsoppgjør
  • Skatt/avgift
  • Regnskapsføreryrket
  • Lønn/personal
  • Rettslære
  • Selskapsrett