Autorisasjonskrav

Godkjenningsordningen gjelder for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket

  • 21 timer skatterett/avgiftsrett

  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk

  • 7 timer rettslære

  • 14 timer øvrig godkjent etterutdanning*

*Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet, klikk her.