Sticos E-kurs

Sticos tilbyr nå en rekke forskjellige kurs på nett. De er pedagogisk tilrettelagt med video, oppgaver underveis og kursdokumentasjon. Kursene er korte og gir effektiv læring. Praktisk og enkelt!

Våre e-kurs kan du se rett i nettleseren din. De har oversiktlige kapittelinndelinger slik at du kan se hvilke deler du har sett og hvilke som gjenstår. Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 6 måneder fra kjøp.

Har du Sticos Kursabonnement vil du ikke få faktura for bestillingen.

Sticos E-kurs systemkrav

Ofte stilte spørsmål for Sticos E-kurs

For å bestille må du logge inn. Har du ikke bruker? Registrer her.

Vennligst merk: Alle priser er ekskl. mva.

Bokføringsregelverket - 7 aut. timer
7 timer Pris: 1995,-
ekurs

Bokføringsreglene i praksis

Oppfyller dere alle kravene i bokføringsloven? Den raske teknologiske utviklingen innen regnskapsfaget, der mer og mer skjer elektronisk, har gjort bokføringsreglene til et «levende» regelverk som løpende må justeres i henhold til regnskapsførers nye hverdag. Er du oppdatert?
Regnskapsf.regelverket/GRFS - 7 aut. timer
7 timer Pris: 1995,-
ekurs

God regnskapsføringsskikk

Få god forståelse for kravene i GRFS. Økt fokus på krav til oppdragsstyring og kvalitetskontroller gjør dette kurset svært aktuelt. Her får du en oversikt over kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk.
Skatt / avgift - 7 aut. timer
7 timer Pris: 1995,-
ekurs

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Store kostnadsbesparelser ved riktig håndtering av mva. og eiendom. Det er penger å spare på å ha kjennskap til regelverket for tilbakebetaling av merverdiavgift. Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom.
Skatt / avgift - 7 aut. timer
Nyhet!
7 timer Pris: 1995,-

Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner

Unødvendig mye frustrasjon rundt reiseregninger. Reglene for reiseregninger er detaljerte og skaper ofte mye frustrasjon. Gjør man feil, kan det medføre store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.
Rettslære - 7 aut.timer
7timer Pris: 1995,-

Sykepenger og foreldrepenger

Korrekt beregningsgrunnlag er viktig da dette gir grunnlag for refusjon eller utbetaling av sykepenger og foreldrepenger fra NAV. På dette kurset lærer du reglene.
Skatt / avgift - 4 aut.timer
4 timer Pris: 1490,-

Merverdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017

Sett av 4 timer til å bli oppdatert på viktige endringer innen merverdiavgift. Du får med deg alt om den nye skattemeldingen, samt andre sentrale endringer og nyheter innen merverdiavgift.
Rettslære - 1 aut. time
40min Pris: 590,-
ekurs

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Kurset belyser en rekke problemstillinger.
Rettslære - 1 aut. time
40min Pris: 590,-
ekurs

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere for IA-bedrifter

Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. I dette kurset får du en gjennomgang av hvilke rettigheter og plikter IA-virksomheter har.
Bokføringsregelverket - 1 aut. time
60min Pris: 790,-

Bokføringslovens krav til dokumentasjon av salg og kjøp

Dette kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5. Det er disse bestemmelsene som angir hvilke krav som stilles til dokumentasjon av salg og kjøp på kreditt. Vi ser på detaljene i hva et salgsdokument skal inneholde for at dokumentasjonen skal være av god kvalitet.
Skatt / Avgift - 1 aut.time
50min Pris: 790,-

Merverdiavgift ved viderefakturering

Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering med utgangspunkt i tre vanlige situasjoner hvor det er aktuelt med viderefakturering; nemlig ved omsetning, kostnadsdeling eller i forbindelse med utlegg.
Rettslære - 1,5 aut.timer
75min Pris: 790,-

Feriepenger

Hva inngår i feriepengegrunnlaget? Når skal feriepengene utbetales? Når blir feriepengene trekkpliktige? Og hva er 4/26-deler? I dette kurset har vi fokusert på Ferielovens kapittel 3 som omhandler beregning og utbetaling av feriepenger.
Finansregnskap - 2 aut.timer
95min Pris: 1190,-

Anleggsmidler - Varige driftsmidler

For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.
Rettslære - 1 aut.time
45min Pris: 590,-

Beregning av arbeidsgiverperiode

Når har man rett på sykepenger? Når har man rett til å benytte egenmelding? Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden? Det er mange spørsmål som dukker opp når arbeidstakere blir fraværende på grunn av sykdom eller skade.
Rettslære - 1 aut.time
45min Pris: 590,-

Beregning av sykepenger og foreldrepenger

Hvordan skal sykepengene og foreldrepengene beregnes? Hvilken periode skal legges til grunn? Og hvilken inntekt skal tas med i beregningsgrunnlaget?
Skatt / Avgift - 1,5 aut.timer
75min Pris: 790,-

Fradragsrett for tap på fordringer

Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder  både på skatte- og  merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.
Skatt / Avgift - 1,5 aut.timer
70min Pris: 790,-

Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

Hvordan virker justeringsreglene når du anskaffer eller fører opp fast eiendom? Hvilke konsekvenser vil det ha om du endrer bruken av eiendommen, eller du velger å selge? Har det noen betydning når du selger og til hvem du selger?
Skatt / Avgift - 1 aut.time
60min Pris: 790,-

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres.