Praktisk rettede fagkurs for kommuner og fylkeskommuner

Vi tilbyr fagkurs innen kommuneregnskap/KOSTRA, merverdiavgift, lønn, arbeidsrett og HMS. Internkurs kan for eksempel skreddersys fra følgende innhold: 

Regnskap
 • KOSTRA
 • Kontodimensjoner og utfordringer
 • Grunnleggende sammenhenger og prinsipper
 • Skillet mellom drift og investering
 • Gavemidler og avsetning til fond
  Lønn
 • Behandling av ulike godtgjørelser,
  f.eks. reiseoppgjør, naturalytelser
  og ulike tillegg til fast lønn.
 • Feriepenger
 • Sykepenger og foreldrepenger
 • Lønnsarter
 • Innrapportering (A-melding) 
Merverdiavgift 
 • Merverdiavgift eller kompensasjon?
 • Mva.-kodebruk i Sticos Oppslag Kommune
 • Justeringsregler
 • Særemner; VAR-området (selvkost)
 • Spesielle utfordringer
  Personal og HMS
 • Sykefraværsoppfølging 
 • Arbeidstid og overtid 
 • Utarbeidelse av arbeidsplaner
 • Ansettelse (fast/midlertidig), prøvetid 
 • Opphør av arbeidsforhold
 • HMS og internkontroll
 • Andre tema innenfor tariffavtalen eller
  Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
  etter ønske

Vi tilpasser interne kurs for kommuner til din virksomhets forespørsel og behov.

Ta kontakt for tilbud og avtale på e-post kurs@sticos.no eller ved å ringe 07356.Brukerkurs Sticos Oppslag Kommune

Trenger din virksomhet hjelp til å komme i gang med Sticos Oppslag Kommune? 

Med vårt brukerkurs lærer dere å bruke Sticos Oppslag Kommune slik at dere får utnyttet alt innhold i oppslagsverket. Du får god innsikt i hvordan verktøyet kan hjelpe deg i din arbeidshverdag. 

Innhold 

 • ƒHjelp til å komme i gang
 • Søkefunksjon i programmet
  - Generell søking
  - Avansert søking
  - Søking via innhold og kilder
 • Kostra i egen virksomhet
 • Tips og triks til smartere bruk
 • Spørsmål og svar 

Ta kontakt for tilbud og avtale på e-post kurs@sticos.no eller ved å ringe 07356.