Våre kursholdere

Bente Sandblost

Produktsjef for Sticos Regnskapsmetodikk, Likviditet og Rapport. Registrert revisor med lang erfaring fra ligningskontor og privat revisjon.

Bente Sjøbakk

Autorisert regnskapsfører med erfaring innen regnskap, lønn og rådgivning. Har også undervist på fagområdet økonomistyring i videregående skole.

Bodil Stenhaug

Bedriftsøkonom med lang erfaring fra regnskapskontor.
Rådgiver i Sticos AS.

Bård Johannessen

Bachelor økonomi med lang erfaring som CFO i ulike bransjer og fra rådgivning innen likviditetsstyring og arbeidskapitalstyring, samt nasjonal og internasjonal cash management innenfor bank. Driver eget rådgivningsfirma. 

Elin Petersen

Statsautorisert revisor med lang erfaring fra privat revisjon.
Rådgiver i Sticos.

Erik Engeland

Advokat med lang erfaring som foredragsholder og rådgiver innen lønn, skatt, arbeidsrett og trygderett. Driver eget advokatfirma.

Frode Aarlott

Økonom med erfaring fra undervisning, praktisk regnskapsføring og økonomisk rådgivning.
Autorisert regnskapsfører. Driver eget regnskapskontor.

Hans Olav Sekkeseter

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører.
Bred erfaring fra revisjon for SMB. Rådgiver i Sticos AS.

Håkon Solheim

Statsautorisert revisor med erfaring fra privat revisjon.

Inger Rose Mathisen

Rådgiver i Sticos AS innen arbeidsrett, lønn og tariffspørsmål, med hovedfokus på kommunal sektor. Har utdanning innen arbeidsrett og lang erfaring fra kommunal sektor innen lov- og avtaleverk.

Ingolv Jøraandstad

Revisor med lang erfaring fra lignings- og fylkesskattekontor.
Rådgiver i Sticos AS.

Jan Ove Gisvoldløkk

Lang erfaring som saksbehandler med lignings- og kontrollarbeid i Skatteetaten.
Rådgiver i Sticos AS.
 

Knut Svensli

Har lang erfaring som fagleder på kontrollavdelingen for et av Norges største kemnerkontor. Erfaren foredragsholder på skatte- og avgiftsområdet. Jobber som skatterådgiver i sitt eget regnskapsførerselskap.

Kristin Grindstad

15 års erfaring innen HMS, risikostyring, kvalitetsledelse og HR. Erfaring fra både landbasert og offshorerelatert virksomhet. Sertifisert risikoleder, kvalitetsleder og revisjonsleder. Rådgiver i Sticos AS.

Mette Alfstad Johansen

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører. Mange års erfaring som revisor og kursholder, samt erfaring som økonomisjef. Driver eget revisjonsbyrå.

Olav-Arne Gilstad

Registrert revisor og autorisert regnskapsfører med praktisk erfaring fra revisjon, regnskap og bedriftsledelse.
Driver eget regnskapskontor i tillegg til undervisning og kurs innenfor regnskap.

Randi Østerås Marken

Statsautorisert revisor, autorisert regnskapsfører og siviløkonom med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Lang erfaring fra privat revisjon. Rådgiver i Sticos AS med regnskap som hovedområde.

Ranveig Fjellheim Tunaal

Rådgiver i Sticos AS med personvern, arbeidsrett og HMS som hovedområde. Erfaren kursholder, og er en del av Sticos sin ekspertgruppe innen personvern. Jurist med mange års erfaring innen arbeidsrett i både privat og offentlig sektor.  

Shina Salehi

Rådgiver på Sticos Personal, med bakgrunn fra HR, kundeservice og salg i ulike bransjer. 

Suzanne Brattheim

Rådgiver i Sticos AS som til daglig jobber med problemstillinger omkring personvern, lønn og trygd. Er en del av Sticos sin ekspertgruppe innen personvern. Jurist med allsidig bakgrunn fra arbeid hos NAV Forvaltning og NAV Klageinstans. 

Øyvind Harila

Advokat med erfaring fra et av Midt-Norges største advokatkontor. Undervist i skatterett og konkursrett for bachelor og mastergradsstudenter på Folkeuniversitetet i Midt-Norge. Rådgiver hos Sticos AS.

Deloitte Advokatfirma

Flere kursholdere fra Deloitte vil holde kurs for oss denne sesongen.

KPMG

Flere kursholdere fra KPMG vil holde kurs for oss denne sesongen.