Julegaver og merverdiavgift

Har vi fradrag for inngående merverdiavgift på julegaver?

Julegaver og merverdiavgift

Nå er det snart jul igjen med julebord, gavedryss og mer til. Også ved sånne anledninger dukker spørsmålet om fradragsrett opp. Har vi fradrag eller har vi ikke fradrag for inngående merverdiavgift på julegavene?

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

5. desember 2016

Når en arbeidsgiver gir blomster, julekurv, konfekt eller andre oppmerksomheter i julegave til sine ansatte er dette normalt ikke skattepliktig for mottaker, og slike skattefrie gaver skal ikke lønnsrapporteres. Kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser kan også motta enkle oppmerksomheter, beløpsmessig begrenset til satser i årlige takseringsregler. I begge tilfeller vil giver av julegavene ha skattemessig fradrag for anskaffelse av enkle oppmerksomheter, typisk en liten presang i forbindelse med jula. Men hvordan blir det med merverdiavgiften?

Fradrag for påløpt merverdiavgift?

En merverdiavgiftspliktig virksomhet har i utgangspunktet fradragsrett for inngående merverdiavgift såfremt avskaffelsen er til bruk i den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Merverdiavgiftsloven har imidlertid en egen bestemmelse hvor den generelle fradragsretten begrenses. I følge bestemmelsen har en virksomhet likevel ikke fradragsrett for utgifter til gaver og sosiale tilstelninger. Begrunnelsen for avskjæringsbestemmelsen er at anskaffelsene ofte har karakter av forbruk og lovgiver vil at merverdiavgift skal betales av slikt forbruk. En situasjon hvor fradragsretten er avskåret er altså ved kjøp av julegaver. Her vil påløpt merverdiavgift bli en kostnad. Det vanlige er at den ikke-fradragsberettigede merverdiavgiften blir kostnadsført sammen med nettokostnaden for julegaven.

Når kommer bestemmelsen til anvendelse?

Ved innkjøp av enkle oppmerksomheter til ansatte, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser vil fradragsretten for inngående merverdiavgift være avskåret. Det skilles ikke mellom de tilfeller hvor gaven gis internt til ansatte, aksjonærer eller pensjonister, eller hvor gaven gis til eksterne som kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. I forhold til merverdiavgiften spiller det heller ingen rolle om oppmerksomheten gis med gavehensikt eller i reklameøyemed – fradragsretten er avskåret uansett. Det vil derfor ikke avhjelpe om julegaven påføres eksempelvis givers navn eller logo slik at gaven får en reklameeffekt. Fradragsbegrensningen gjelder nemlig også for reklamegaver.

Gaver av bagatellmessig verdi

Men det er en liten åpning: Begrensningen i fradragsretten gjelder likevel ikke dersom selve oppmerksomheten er av bagatellmessig verdi. Beløpsgrensen for bagatellmessig verdi er for tiden kr 100 inklusive merverdiavgift og refererer seg til alminnelig omsetningsverdi. Alminnelig omsetningsverdi er det vederlaget virksomheten ville ha krevd ved salg av samme slags vare. Det er verdien på den enkelte gjenstand som er avgjørende for beløpsgrensen. Derfor er det likevel fradragsrett dersom julegaven for mottaker ikke har en verdi som overstiger brutto kr 100.

Det samme gjelder kompensasjon etter kompensasjonsloven. Kompensasjonsadgangen er avskåret for julegaver, med mindre anskaffelsen er av bagatellmessig verdi.

Julegave i form av bevertning

Dersom oppmerksomheten består av et julebord, en julelunsj eller et måltid på restaurant, vil heller ikke merverdiavgift ved slike innkjøp være fradragsberettiget. Uansett beløpets størrelse, vil retten til fradrag for inngående merverdiavgift være avskåret for utgifter til servering og representasjon. Dette gjelder både interne og eksterne deltakere. Alle former for oppvartning av ansatte, pensjonister, kunder og andre samarbeidspartnere på restaurant vil ikke være fradragsberettiget uansett om utgiften rent faktisk knytter seg til mat, drikke eller underholdning. Merk også at avskjæringsbestemmelsen gjelder selv om bespisning skjer mens den ansatte er på jobb og restaurantbesøket inngår som en del av arbeidet for en ansatt. Arbeidsgiver vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift, verken for andel kostnad som gjelder den ansatte (på jobb) eller øvrig bespisende.

Fradragsretten er også avskåret for inngående merverdiavgift på anskaffelser som overnatting og transport ved arrangementer som julebord eller andre tilstelninger av sosial art.

Visninger (1305)
Til toppen av artikkelen - Tilbake til nyhetsarkivet