Nå kan du få hjelp til å sortere avfallet i bedriften din

Her finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall.

Nå kan du få hjelp til å sortere avfallet i bedriften din

Det er ikke alltid like lett å orientere seg i lovverket om for eksempel riktig sortering, hvem kan hjelpe oss med det og hva betyr lovene i praksis for akkurat din virksomhet.

Kristin Grindstad, rådgiver i Sticos

13. desember 2016

Forurensningsloven og Avfallsforskriften er det overordnede lovverket når det gjelder håndtering av avfall. I tillegg har vi en rekke lover og forskrifter direkte relatert til type avfall. I motsetning til husholdninger der avfallet blir tatt hånd om av kommunen, har bedriften selv ansvar for å finne en leverandør som skal ta hånd om avfallet. 

www.sortere.no finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall både for husholdninger og bedrifter. 

Her finner du praktisk informasjon om

  • håndtering av ulike avfallstyper
  • oversikt over ulike typer avfallsselskaper
  • oversikt over lovverk og hva det betyr i praksis for din bedrift
  • fordeler og muligheter med god avfallshåndtering

Sortere.no er oversiktlig og lett å finne frem på.  Klikk deg inn og i løpet av få tastetrykk finner du nyttig informasjon

Kilde: HMS-magasinet

Visninger (594)
Til toppen av artikkelen - Tilbake til nyhetsarkivet