Endringer mva-kodene fra 1. januar 2017

Som følge av ny skattemelding for merverdiavgift blir det større endringer i mva-kodene.

Endringer mva-kodene fra 1. januar 2017

Som følge av ny skattemelding for merverdiavgift blir det større endringer i mva-kodene. Flere av dagens koder splittes opp, i tillegg til at det kommer en rekke nye koder. Dette får også betydning for kodene i Sticos Oppslag Kommune.

John Skogan, rådgiver i Sticos

14. desember 2016
Fra 1. januar 2017 får vi en ny skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) som erstatter dagens omsetningsoppgave. Den nye mva-meldingen vil inneholde 19 poster, og skal benyttes for alle transaksjoner som skjer fra og med 1. januar. En inngående beskrivelse av de ulike postene i mva-meldingen fremgår av emnet Regelendringer - Ny skattemelding for merverdiavgift

Fra nyttår må regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset den nye mva-meldingen. Dette er nødvendig for å få fylt ut og spesifisert mva-meldingens nye og endrede poster. Som følge av dette er det opprettet en rekke nye mva-koder i Sticos Oppslag Kommune. Disse kodene er de samme som de nye standardkodene etter SAF-T. Det er endringer både i kodene for ordinært merverdiavgiftspliktige virksomheter og kompensasjonsberettigede virksomheter. Kodene for kompensasjon er bygd opp på samme måte som de ordinære mva-kodene, men med betegnelsen «K» i tillegg. For nærmere informasjon om mva-kodene, se emnet Regelendringer - Nye mva-koder

I Sticos Oppslag Kommune blir emnene automatisk oppdatert med nye koder før årsskiftet. De gamle kodene vil stå i klammeparentes bak den nye koden.

For kommuner som har satt opp egne mva-koder (lokale koder) i Sticos Oppslag kommune, kan det være behov for å foreta mindre endringer. Dette vil først og fremst være aktuelt når dere selger varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (nullsats), altså tidligere kode 5. Denne vil nå bli splittet opp i tre koder, slik at man bl.a. skiller mellom avgiftsfritt innenlands salg og salg til utlandet.
NB! Dere som benytter lokale koder skal uansett ikke foreta noen endring før årsskiftet.

I tillegg kommer det en rekke nye mva-koder som skal benyttes ved innførsel av varer. De nye reglene om innførsel av varer er behandlet i emnet Regelendringer - Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av varer.
Visninger (1422)
Til toppen av artikkelen - Tilbake til nyhetsarkivet