REGNSKAP, LØNN OG ØKONOMI

Vi tilbyr innovative verktøy, relevante kurs
og komplett faglig rådgivning

Sticos har løsninger for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomiarbeid. Sticos kombinerer teknologi med praktisk fagkompetanse for å gi deg de mest brukervennlige løsningene. Så du kan spare tid og får kvalitetssikret arbeidet du gjør. Du blir trygg og får jobben gjort. I over 30 år har Sticos vært ekspert på lover og regler og hjulpet flere tusen virksomheter. Se hvordan vi kan hjelpe deg også.

Regnskapsførere bruker digitale verktøy.

VERKTØY

Sticos har en rekke praktiske verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn eller økonomi. Kanskje du trenger å sjekke regelverket? Eller har behov for rapporteringsverktøy eller praktiske veivisere som guider deg trinn for trinn gjennom arbeidsprosesser? Sticos har løsningen for deg.

VÅRE VERKTØY

DIGITALE LØSNINGER


Effektiv fagteknologi utviklet spesielt for å bedre arbeidshverdagen til deg som jobber inne regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Fri faghjelp

FAGSUPPORT

Trenger du hjelp hvis du står fast eller lurer på noe? Spør våre fageksperter! Hvert år svarer vi på 25 000 henvendelser med faglige spørsmål. Hos Sticos er fagsupport inkludert for våre kunder.

INTERAKTIVE KURS


Vi har et stort og kompetent fagmiljø som skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Kurs for regnskapsførere.

KURS OG KOMPETANSE

Våre kurs holder deg faglig oppdatert og er praktisk vinklet. Du kan ta kurs hvor du vil, til en pris du kan like. Enten vanlige klasseromskurs, nettkurs eller internkurs hos dere.

KURS FOR DEG

INTERAKTIVE KURS


Vi skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE

Nyheter og aktuelt fagstoff

Som nyhetsbrevmottaker holder vi deg oppdatert med nyheter, tips og aktuelle saker innen ditt fagfelt. Du velger selv hvilke tema du ønsker å bli oppdatert om.

MELD PÅ NYHETSBREV
Konsekvenser for kommuner ved særskilt registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Konsekvenser for kommuner ved særskilt registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Det skal som hovedregel ikke beregnes merverdiavgift ved levering av varer og tjenester internt i kommunen. Dette stiller seg annerledes dersom en kommunal enhet velger å særskilt registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

En kommune er på samme måte som private registrerings- og avgiftspliktig når de omsetter varer og tjenester. Omfanget av registrerings- og avgiftsplikten vil normalt bero på hvor stor andel som leveres til andre enn egen kommune.

Utgjør omsetningen til andre 20 prosent eller mer, vil enheten også være avgiftspliktig for levering internt i kommunen. Er omsetningen til andre under 20 prosent, oppstår det normalt ingen avgiftsplikt ved levering internt i kommunen.

TRENGER DU PÅFYLL? Ta våre oppdaterte nettkurs for offentlig sektor

Ett eksempel

Kommune A har en egen renholdsavdeling. I tillegg til renhold av bygninger tilhørende A, utføres også renhold for et AS, en stiftelse samt at de også pådrar seg enkeltoppdrag for private næringsdrivende. A må beregne merverdiavgift på omsetning til et AS, stiftelsen og de private næringsdrivende. Disse anses som andre.

Om A må beregne merverdiavgift for renhold som ytes på egne bygg, vil bero på om omsetningen til andre utgjør 20 prosent eller mer. For å avgjøre om man er over eller under nevnte verdi så er det naturlig å ta utgangspunkt i verdien av tjenesten levert til andre målt opp mot totalproduksjonen av renholdstjenester i enheten.

To registreringer

Skattemyndighetene legger til grunn at en kommune må ha minst to registreringer i Merverdiavgiftsregisteret, en for de enheter som har omsetning til andre som er lik eller større en 20 prosent (§ 11.1-virksomheter), en for de enheter hvor omsetningen til andre utgjør under 20 prosent (§ 11.2-virksomheter). Utover dette kan en kommune søke om særskilt registrering for en enhet med avgiftspliktig omsetning. Denne adgangen gjelder uavhengig av om omsetningen til andre er over eller under 20 prosent.

LES OGSÅ: Kommunen kan ikke registrere  all avgiftspliktig virksomhet på ett registreringsnummer

Velger kommunen å særskilt registrere en enhet, så medfører dette at enheten anses som et eget avgiftssubjekt. Hvis vi holder oss til eksempelet ovenfor med renholdsenheten, vil en slik registrering bety at enheten må beregne merverdiavgift til alle, uavhengig av om levering internt i kommunen utgjør mer enn 80 prosent.

Særskilt registrerte enheter vil langt på vei ha samme avgiftsbehandling som en § 11.1 – virksomhet. De vil normalt ikke være omfattet av Merverdiavgiftskompensasjonsloven. De må beregne utgående avgift av all sin omsetning, og vil ha ordinær fradragsrett for inngående avgift på sine anskaffelser.

Under 20 prosent

For enhet med omsetning til andre under 20 prosent, vil særskilt registrering medføre en annen avgiftsbehandling enn om kommunen lar enheten inngå i kommunens ordinære § 11.2-registrering. Uten særskilt registrering ville enheten vært omfattet av kompensasjonsreglene, og fradragsretten ville vært begrenset til innkjøp av varer og tjenester som omsettes videre med utgående avgift. Plikten til å beregne utgående avgift ville vært begrenset til levering som skjer til andre.

Ovennevnte viser at kommunene, særlig i forhold til § 11.2-virksomheter, bør være oppmerksom på konsekvensene ved en særskilt registrering.

Sticos Oppslag Kommune gir deg praktiske svar på spørsmål om KOSTRA, kontering, merverdiavgifts og merverdiavgiftskompensasjon, samt lønnsinnberetning, tariffavtaler, trygderett og arbeidsrett. Få mer informasjon her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x