REGNSKAP, LØNN OG ØKONOMI

Vi tilbyr innovative verktøy, relevante kurs
og komplett faglig rådgivning

Sticos har løsninger for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomiarbeid. Sticos kombinerer teknologi med praktisk fagkompetanse for å gi deg de mest brukervennlige løsningene. Så du kan spare tid og får kvalitetssikret arbeidet du gjør. Du blir trygg og får jobben gjort. I over 30 år har Sticos vært ekspert på lover og regler og hjulpet flere tusen virksomheter. Se hvordan vi kan hjelpe deg også.

Regnskapsførere bruker digitale verktøy.

VERKTØY

Sticos har en rekke praktiske verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn eller økonomi. Kanskje du trenger å sjekke regelverket? Eller har behov for rapporteringsverktøy eller praktiske veivisere som guider deg trinn for trinn gjennom arbeidsprosesser? Sticos har løsningen for deg.

VÅRE VERKTØY

DIGITALE LØSNINGER


Effektiv fagteknologi utviklet spesielt for å bedre arbeidshverdagen til deg som jobber inne regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Fri faghjelp

FAGSUPPORT

Trenger du hjelp hvis du står fast eller lurer på noe? Spør våre fageksperter! Hvert år svarer vi på 25 000 henvendelser med faglige spørsmål. Hos Sticos er fagsupport inkludert for våre kunder.

INTERAKTIVE KURS


Vi har et stort og kompetent fagmiljø som skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE
Kurs for regnskapsførere.

KURS OG KOMPETANSE

Våre kurs holder deg faglig oppdatert og er praktisk vinklet. Du kan ta kurs hvor du vil, til en pris du kan like. Enten vanlige klasseromskurs, nettkurs eller internkurs hos dere.

KURS FOR DEG

INTERAKTIVE KURS


Vi skaper engasjerende og tidsbesparende nettkurs for deg som jobber med regnskap, lønn og økonomi.


TILBAKE

Nyheter og aktuelt fagstoff

Som nyhetsbrevmottaker holder vi deg oppdatert med nyheter, tips og aktuelle saker innen ditt fagfelt. Du velger selv hvilke tema du ønsker å bli oppdatert om.

MELD PÅ NYHETSBREV
Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Snart er det jul igjen og mange arbeidstakere gleder seg til litt ekstra lønn før juleshoppingen tar av for fullt. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

Marianne Lund, rådgiver i Sticos

Fra og med inntektsåret 2016 ble det lov å gjennomføre halvt skattetrekk i november i stedet for desember slik det var tidligere. Har du imidlertid ansatte som ønsker å bli trukket fullt også på lønna før jul, plikter du imidlertid å oppfylle deres ønske.

Type lønn avgjør både hvordan og til hvilken tid

Det er mange, både blant ansatte og arbeidsgivere, som er av den oppfatning at loven sier at det er halv skatt før jul. Men bestemmelsen sier imidlertid at man er fritatt for forskuddstrekk for to uker eller for en halv måned før jul. I praksis blir det ofte beregnet som halv skatt, men dette kommer an på hvilken type lønn man har.

TRENGER DU PÅFYLL? Ta vårt nettkurs om beregning av sykepenger og foreldrepenger

Månedslønn

Har du ansatte som har månedslønn, er det egentlig slik at lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember er helt trekkfri. I praksis gjennomføres imidlertid trekkfritaket ved at det beregnes halvt skattetrekk for en hel måned. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i novemberlønna eller i desemberlønna.

Time-, dag- eller ukelønn

Dersom du har arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal lønn for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for forskuddstrekk.

Utbetales denne lønna én gang i måneden, er praksisen også i disse tilfeller at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

14-dagerslønn

Har dere 14-dagerslønn, kan arbeidsgiver velge om trekkfritaket skal gjennomføres på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i desember.

Hva med eventuelle tillegg?

I utgangspunktet så gjelder trekkfritaket før jul også for diverse tillegg, for eksempel overtidsgodtgjørelse. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i en annen periode, men likevel ikke dersom tilleggene er mye høyere enn det man har fått ellers i løpet av året. Tilleggene kan heller ikke være oppspart over et lengre tidsrom. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Vær obs når noen slutter eller begynner

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x