Utvid Sticos Oppslag med dynamiske sjekklister og tilpasset innhold for revisjon

Sticos Revisjon


Sticos Revisjon er et tillegg til Sticos Oppslag som gir deg tilgang til dynamiske sjekklister, malverk og revisjonsstandarder. Sticos Revisjon hjelper deg med kompliserte arbeidsprosesser og er et uunnværlig verktøy for kontroll og dokumentasjon. 

Halv pris

Er du revisor med rådgivningsfunksjon mot kundene dine anbefaler vi Sticos Proff i tillegg. Du får Sticos Revisjon til halv pris og med fri etablering når du har Sticos Proff. Tilgang til Sticos Revisjon forutsetter abonnement på Sticos Oppslag. 

Få demo Kjøp nå

revisjon-570x550


Dynamiske sjekklister

Dynamiske sjekklister

Sjekklistene som er tilgjengelige i Sticos Revisjon er spesielt egnet for deg som er revisor, og gir deg et effektivt hjelpemiddel når du skal dokumentere kontroll av prosesser og etterlevelse av regelverk hos klienter.

Med dynamiske sjekklister er det enkelt å følge opp regelverk og å gi gode råd til kundene dine. Du markerer kun de elementene som er aktuelle for den prosessen du skal gjennomføre og registrerer både godkjenninger og avvik med et tastetrykk. Du kan enkelt generere det endelige dokumentet som PDF.

Les mer »

Uttalelser og redegjørelser

Uttalelser og redegjørelser

Med en tilleggslisens på Sticos Revisjon får du tilgang til oppdaterte uttalelser, redegjørelser, lovforslag, høringer, lovendringer og andre nyheter som er relevant for deg og dine kunder. 

Revisjonsstandardene

Revisjonsstandardene

All informasjon, aktuelle lover, forskrifter,standarder og faglitteratur på ett sted. Med utvidelsen Sticos Revisjon får du også samlet alle revisjonsstandardene i Sticos Oppslag. Du finner den under fanen "Andre rettskilder".

Revisjonsberetninger

Revisjonsberetninger

Få tilgang til praktiske maler og eksempelsamlinger på revisors beretning. Med Sticos Revisjon får du tilgang til et bredt utvalg dokumentmaler for normalberetning, modifisert konklusjon, negativ konklusjon, omtale av andre forhold og andre beretninger. 

Skjema og maler

Skjema og maler

Bli mer effektiv og trygg på at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og regler med oppdaterte skjema og maler utarbeidet av vårt fagteam og i samarbeid med Revisorforeningen. 

Fri faghjelp

Fri faghjelp

Er du kunde i Sticos får du alltid hjelp av våre 30 erfarne og høyt kompetente rådgivere. Sticos har noen av landets fremste eksperter innen regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn, personvern, arbeidsrett, HR og HMS. Vår fagsupport er inkludert i abonnementet ditt.


En naturlig utvidelse av Sticos Oppslag

De fleste revisorer kjenner allerede til Sticos Oppslag. I videoen får du en praktisk gjennomgang, og kan selv se hvordan innholdet blir mer relevant for deg som er revisor. 


Dynamiske Sjekklister Veivisere Lisenstype
Årsberetning for mellomstore og store foretak - Revisjon
Avtaler med aksjeeier mv - Revisjon
Avvikling etter generalforsamlingens beslutning - Revisjon
Dokumentasjon av ambulerende eller sporadisk kontantsalg - Revisjon
Dokumentasjon av kontantsalg (fra 1.1.2019) - Revisjon
Dokumentasjon av kredittsalg - Revisjon
Dokumentasjon av kredittsalg - Revisjon
Dokumentasjon av salg fra automater - Revisjon
Dokumentasjon av salg fra ubetjente salgssteder - Revisjon
Egne aksjer - Revisjon
Fisjon - Revisjon
Fusjon - Revisjon
Formelle forhold i årsregnskapet -store/mellomstore foretak - Revisjon
Formelle forhold i årsregnskapet -små foretak - Revisjon
Fratreden som revisor - Revisjon
Generalforsamlingsprotokoll, styreprotokoll og akjseeierbok - Revisjon
Hvordan skille mellom små, mellomstore og store foretak - Revisjon
Kapitalforhøyelse - Revisjon
Kapitalnedsettelse - Revisjon
Noteopplysninger for mellomstore og store foretak - Revisjon
Noteopplysninger for små foretak - Revisjon
Omdanning - Revisjon
Personallister - Revisjon
Planlegging og gjennomføring årsoppgjør - Revisjon
Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Revisjon
Skatteberegning for AS - Revisjon
Skattefunn - Revisjon
Skjemaer for fastsetting (tidligere ligningspapirer) - Revisjon
Stiftelse av AS-ASA - Revisjon

Se hva du får i de ulike modulene:

I tabellen kan du se hva du får tilgang til i standardversjonen av Sticos Oppslag og hva du får med utvidelsene Proff og Revisjon.    Mest populær     Mest for pengene
Sticos Oppslag Demo Basis + Revisjon + Proff Totalpakke
Komplett oppslagsverk
Praktiske veivisere
Dokumentgeneratorer
Kalkulatorer
Lover, forskrifter, standarder og uttalelser
Faglitteratur
Sjekklister
Kontoplan og lønnsregister
Fagsupport  
Sjekklister og veiledninger for revisor     -
Revisors bekreftelser     -
Uttalelser og redegjørelser     -
Revisjonsberetninger     -
Sticos Hurtiginfo    
Sjekklister og veiledninger for rådgivere      
Elektronisk signering      
Klientregister      
Prøv Kjøp Kjøp Kjøp KJØP

Du får gratis etablering på Revisjon og Proff når du har Sticos Oppslag.
Bestiller du Sticos Oppslag på nett får du 50% rabatt på etablering .
Gå til bestilling for å beregne pris.

Har du spørsmål? Kontakt oss på chaten nederst til høyre.