Sticos KAN

HVEM kan sørge for at DU GJØr avstemmingsarbeidet enklest mulig?

Sticos Avstemming


Sticos Avstemming er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, enten du jobber i et regnskapsbyrå eller fører regnskapet internt for ditt firma. Du sparer tid og øker kvaliteten på avstemmingsarbeidet. Her får du en rekke avstemmingsskjema som dekker alle aktuelle regnskapsområder.

Sticos Avstemming er nå en del av Sticos Oversikt - et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring

GÅ TIL STICOS OVERSIKT


 Enkel dokumentgenerering

Med Sticos Avstemming får du tilgang til en rekke skjema som dekker alle aktuelle regnskapsområder.

 Automatisk arkivering

Alle avstemmingsskjema blir automatisk arkivert, slik at du enkelt kan hente opp tidligere rapporter om du skulle trenge det. All utført aktivitet blir automatisk loggført.

 Kvalitetssikring

Alt avstemmingsarbeid må gjennomføres i henhold til lovpålagte krav. I Sticos Avstemming er det lett å dokumentere at arbeidet er gjort. Du får god oversikt over hva som er avstemt og kvalitetssikret.

 Full kontroll

Du får totaloversikt over både utførte og kommende oppgaver, et oversiktlig arkiv, nyttige rapporter og fullstendig logg over utført aktivitet.

 Fagsupport

Sticos Avstemming er enkelt å bruke, og du får hjelp til å komme i gang. Som Sticos-kunde får du også gratis fagsupport fra fagteamet vårt.

 Integrasjon

Sticos Avstemming henter automatisk ut
saldotall fra regnskapet og fletter disse elegant inn i avstemmingsskjemaene. Sticos Avstemming er integrert med de fleste regnskapsprogram.