Sticos KAN

HVEM kan sørge for at DU GJØr avstemmingsarbeidet enklest mulig?

Arkiv


Alle avstemmingsskjema blir automatisk arkivert. Slik kan du enkelt hente opp tidligere rapporter om du skulle trenge det. All utført aktivitet blir automatisk loggført.


Prøv gratis Kjøp nå
Arkiv