Sticos KAN

HVEM kan sørge for at DU GJØr avstemmingsarbeidet enklest mulig?

Integrasjon


Sticos Avstemming henter automatisk ut saldotall fra regnskapet og fletter disse elegant inn i avstemmingsskjemaene. Sticos Avstemming er integrert med de fleste regnskapsprogram.


Prøv gratis Kjøp nå
Integrasjon