Sticos KAN

HVEM kan sørge for at DU GJØr avstemmingsarbeidet enklest mulig?

Kvalitetssikring


Alt avstemmingsarbeid må gjennomføres i henhold til lovpålagte krav. I Sticos Avstemming er det lett å dokumentere at arbeidet er gjort. Du får god oversikt over hva som er avstemt og kvalitetssikret.


Prøv gratis Kjøp nå
Kvalitetssikring