• STICOS REVISJON

  • Nå med dynamiske sjekklister for revisorSticos Revisjon


Sticos Oppslag har gitt revisorer full oversikt over komplisert regelverk innen skatt, mva, regnskap og arbeidsrett i en årrekke. Nå har vi gjort oppslagsverket enda mer relevant for deg som er revisor. Med Sticos Revisjon får du tilgang til:

  • Maler på revisors uttalelser og redegjørelser for AS og andre selskapsformer
  • Maler på andre relevante bekreftelser
  • Dynamiske sjekklister
  • Maler på revisjonsberetninger
  • Revisjonsstandarder og veiledninger

Enkelt, trygt og oversiktlig!

Tilgang til Sticos Revisjon forutsetter abonnement på Sticos Oppslag.

Få demo Gå til bestilling

Wistia video thumbnail
En naturlig utvidelse av Sticos Oppslag

De fleste revisorer kjenner allerede til Sticos Oppslag. I videoen får du en praktisk gjennomgang, og kan selv se hvordan innholdet blir mer relevant for deg som er revisor.