• STICOS REVISJON

  • Nå med dynamiske sjekklister for revisor

Sticos Revisjon


Sticos Oppslag har gitt revisorer full oversikt over komplisert regelverk innen skatt, mva, regnskap og arbeidsrett i en årrekke. Nå har vi gjort oppslagsverket enda mer relevant for deg som er revisor. Med Sticos Revisjon får du tilgang til:

  • Maler på revisors uttalelser og redegjørelser for AS og andre selskapsformer
  • Maler på andre relevante bekreftelser
  • Dynamiske sjekklister
  • Maler på revisjonsberetninger
  • Revisjonsstandarder og veiledninger

Enkelt, trygt og oversiktlig!

Tilgang til Sticos Revisjon forutsetter abonnement på Sticos Oppslag.

Få demo Kjøp nå
Sticos Revisjon - skreddersydd for deg som er revisor