Sticos VET

Hvordan sikre at du oppfyller kravene i GRFS?

Sticos Regnskapsmetodikk


Sticos Regnskapsmetodikk er et praktisk og oversiktlig verktøy for oppdragsstyring. Du får full oversikt over frister, ansatte, kundeavtaler og gjøremål. Sticos Regnskapsmetodikk blir i disse dager erstattet med det nettbaserte verktøyet Sticos Oversikt

Les mer om Sticos Oversikt


Kontakt oss for mer info


 Oppdragsavtaler

Alle regnskapsførere er pålagt å lage oppdragsavtaler i sine kundeforhold. Dette kan være et omfattende arbeid. I Sticos Regnskapsmetodikk genererer vi avtalen for deg automatisk. Du kan være trygg på at alle lovpålagte krav blir oppfylt.

 GFRS

Arbeidet du gjør for dine kunder systematiseres og dokumenteres. Du får full oversikt over status og fremdrift på de unike kundeforholdene dine. Dermed sikrer du at arbeidet utføres i henhold til oppdragsavtalen og god regnskapsføringsskikk.

 Kvalitets- og internkontroll

Kvalitets- og internkontroll blir lekende lett med Sticos Regnskapsmetodikk. Sticos Regnskapsmetodikk inneholder sjekklister som identifiserer de vanligste risikoområdene og foreslår tiltak. Programmet ivaretar lovpålagt dokumentasjon av utførte kontroller og utført arbeid. Kan brukes både på medarbeider- og oppdragsnivå.

 Automatisk avstemming

Avstemmingsfunksjonen henter saldobalansen fra regnskapssystemet ditt og fletter disse inn i avstemmingsskjemaene.

 Maler og sjekklister

Sticos Regnskapsmetodikk er alltid oppdatert på de siste endringer innen god regnskapsføringsskikk. Programmet gir deg alt du trenger av skjema, maler og sjekklister.

 Fagsupport

Du får god hjelp til å komme i gang med Sticos Regnskapsmetodikk. Som Sticos kunde får du også gratis fagsupport.