Sticos Regnskapsmetodikk


Sticos Regnskapsmetodikk er nå erstattet med det nettbaserte verktøyet Sticos Oversikt. Her finner du blant annet de nyttige verktøyene fra Sticos Regnskapsmetodikk i en ny og modernisert utgave.

Gå til Sticos Oversikt

 Oppdragsavtaler

Alle regnskapsførere er pålagt å lage oppdragsavtaler i sine kundeforhold. Dette kan være et omfattende arbeid. I Sticos Regnskapsmetodikk genererer vi avtalen for deg automatisk. Du kan være trygg på at alle lovpålagte krav blir oppfylt.

 GRFS

Arbeidet du gjør for dine kunder systematiseres og dokumenteres. Du får full oversikt over status og fremdrift på de unike kundeforholdene dine. Dermed sikrer du at arbeidet utføres i henhold til oppdragsavtalen og god regnskapsføringsskikk.

 Kvalitets- og internkontroll

Kvalitets- og internkontroll blir lekende lett med Sticos Regnskapsmetodikk. Sticos Regnskapsmetodikk inneholder sjekklister som identifiserer de vanligste risikoområdene og foreslår tiltak. Programmet ivaretar lovpålagt dokumentasjon av utførte kontroller og utført arbeid. Kan brukes både på medarbeider- og oppdragsnivå.

 Automatisk avstemming

Avstemmingsfunksjonen henter saldobalansen fra regnskapssystemet ditt og fletter disse inn i avstemmingsskjemaene.

 Maler og sjekklister

Sticos Regnskapsmetodikk er alltid oppdatert på de siste endringer innen god regnskapsføringsskikk. Programmet gir deg alt du trenger av skjema, maler og sjekklister.

 Fagsupport

Som Sticos-kunde får du gratis fagsupport.