Sticos VET

Hvordan sikre at du oppfyller kravene i GRFS?

GRFS


Arbeidet du gjør for dine kunder systematiseres og dokumenteres. Dermed sikrer du at arbeidet utføres i henhold til oppdragsavtalen og god regnskapsføringsskikk.


Få demo Kjøp nå
Sample project image