Sticos VET

Hvordan sikre at du oppfyller kravene i GRFS?

Kvalitetskontroll og internkontroll


Kvalitetskontroll blir lekende lett med Sticos Regnskapsmetodikk. Programmet ivaretar lovpålagt dokumentasjon av utførte kontroller og utført arbeid. Kan brukes både på medarbeider- og oppdragsnivå.

Internkontroll
Alle regnskapsbyrå er pålagt internkontroll. Sticos Regnskapsmetodikk inneholder sjekklister som identifiserer de vanligste risikoområdene og foreslår tiltak.


Få demo Kjøp nå

Sample project image