GRATIS E-BOK

Dette må du vite
før du skal si opp en arbeidstaker

Denne e-boken er laget for ledere som skal si opp arbeidstakere på grunn av arbeidstakers forhold. Det er en oversikt over prosesser, regler og krav til oppsigelser, og i tillegg gode råd, maler og tips til hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en oppsigelse etter lovens krav.

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold:

 1. Forskjellen på oppsigelse og avskjed 
 2. Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold 
 3. Oppsigelse i prøvetid på grunn av arbeidstakers forhold 
 4. Drøftelsesmøte 
 5. Dokumentasjon og bevisbyrde 
 6. Arbeidsgiver treffer en beslutning 
 7. Krav til oppsigelsesbrevet 
 8. Når arbeidstaker bestrider oppsigelsen 
 9. Oppsigelsestid og rett til å stå i stillingen etter oppsigelse 
 10. Sluttattest

Maler

 1. Mal - Innkalling til drøftelsesmøte 
 2. Mal - utforming av skriftlig advarsel 
 3. Mal - oppsigelsesbrev