GRATIS SJEKKLISTE

Dette må du gjøre
ved behov for utvidet overtid

Arbeidsmiljøloven angir grensene for overtidsarbeid. Her kan du laste ned en gratis sjekkliste som viser deg hva du må gjøre dersom du har behov for å utvide disse grensene.

Utvidede grenser for overtid:

  1. Hva er overtidsarbeid.
  2. Hva kan du som arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker av overtidsarbeid.
  3. Hvilke avtaler kan inngås i en tariffbundet virksomhet.
  4. Fremgangsmåte ved behov for utvidede grenser for overtid.
  5. Hva skjer hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte er uenig om utvidet overtid.
  6. Når må man søke arbeidstilsynet om å utvide grensene for overtidsarbeid.
  7. Hvilke rammer kan arbeidstiilsynet innvilge.
  8. Hva skal søknaden til arbeidstilsynet inneholde?

Innholdet i sjekklisten er et lite utdrag av innholdet du får i personalsystemet Sticos Personal. Håndbøkene i Sticos Personal veileder deg og dine ansatte i relevante prosesser og problemstillinger som kan oppstå i arbeidshverdagen.
Les mer om Sticos Personal