GRATIS WEBINAR

Ferie og feriepenger

Rettigheter og utregning

Mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, synes det kan være utfordrende å forstå reglene om retten til ferie, utregning og utbetaling av feriepenger.

Dette er enda mer aktuelt i år, fordi korona-situasjonen har ført til at flere nye problemstillinger har aktualisert seg. Pandemien har medført at mange arbeidsgivere har måtte permittere arbeidstakere. Permittering påvirker blant annet arbeidstakernes feriepengeopptjening. 

I dette webinaret tar vi for oss reglene om ferie og feriepenger. Våre rådgivere snakker blant annet om hvordan permittering og overføring av feriedager påvirker utregningen av feriepenger.

Webinaret passer for deg som jobber med personal og lønn.

Innhold: 

 • ferielovens formål
 • feriens lengde
 • oppstart i ferieåret
 • rett eller plikt til å avvikle ferie
 • arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for ferieavvikling
 • plassering av ferien
 • endring av ferie
 • overføring av ferie
 • hva inngår i feriepengegrunnlaget
 • når skal feriepengene utbetales
 • når er feriepengene trekkpliktige
 • hva er 4/26-deler
 • feriepenger og permittering

I ettertid av dette webinaret har regjeringen kommet med forslag om feriepenger av dagpenger. Mer om dette kan du lese her

Livesendingen ble avholdt 25. mars 2021, men du kan fortsatt registrere deg og få tilsendt opptak av webinaret på epost.

Webinarholdere

Synne Ekevold
Synne Ekevold

Rådgiver, arbeidsrett

Hilde Thronæs
Hilde Thronæs

Rådgiver,lønn