GRATIS WEBINAR

Nedbemanning og oppsigelse

I webinaret får du vite mer om vilkårene, fremgangsmåten og hva som er viktig å tenke på når oppsigelse blir en realitet.

Dette bør du vite før du gjennomfører en oppsigelse


Når et behov for nedbemanning oppstår må arbeidsgiver gjøre flere vurderinger, ivareta en rekke hensyn og det er mange regler som må følges. Det må sikres at beslutninger tas på et riktig og saklig grunnlag, og at reglene om saksbehandling følges.

Webinaret vil ta for seg følgende:

  • Vilkårene ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
  • Riktig fremgangsmåte ved nedbemanning og oppsigelse
  • Hva som er viktig å tenke når oppsigelse blir en realitet

Livesendingen ble avholdt 4. februar 2021, men du kan fortsatt registrere deg og få tilsendt opptak av webinaret på epost.

Webinarholder

Inger Rose Mathisen

Inger Rose Mathisen

Rådgiver innen arbeidsrett