Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet?

- rådgiver i Sticos

Bedrifter som tar bærekraft på alvor vil ha et konkurransefortrinn. I denne artikkelen gir vi deg tips til hvordan små og mellomstore bedrifter kan jobbe med bærekraft.

Små og mellomstore foretak utgjør en stor del av næringslivet, og deres engasjement for  bærekraft er nå mer avgjørende enn noen gang. Selv om det ikke er lovpålagt for disse selskapene å utarbeide bærekraftsrapporter, møter de stadig økende forventninger om å ta ansvar for miljømessige og sosiale virkninger som virksomheten har.

Med Sticos Oppslag får du tilgang til alt du trenger for å komme i gang med bærefkrafdsarbeidet. 

Forventninger til små og mellomstore foretak

Det stilles forventninger til små og mellomstore foretak fra flere hold, som gjør at man uansett må begynne arbeidet. La oss se på noen eksempler:

 • Banker må innhente bærekraftsinformasjon fra sine kunder. De vil vurdere bærekraft som en faktor ved finansiering og ved fastsettelse av lånevilkår. 
 • Forbrukere og bedrifter er stadig mer opptatt av bærekraft og søker bærekraftige leverandører.
 • Leverandører kan også kreve at deres kunder dokumenterer eller bekrefter at de arbeider med bærekraft. Dette kan komme fra lovkrav eller som et resultat av deres eget arbeid med bærekraft. 
 • Offentlige oppdragsgivere vurderer nå miljø, klima og menneskerettigheter i offentlige anbudskonkurranser. De vil derfor kreve bærekraftsinformasjon fra alle foretak som søker offentlige kontrakter. 
 • Bærekraft kan også påvirke evnen til å tiltrekke seg talentfulle ansatte.
 • Investorer og eiere vil forvente at foretak har en bærekraftig forretningsmodell for å sikre langsiktig lønnsomhet.

Hvordan starte bærekraftsarbeidet

Krav til bærekraftsrapportering for børsnoterte og mellomstore foretak, blir fastsatt i regnskapsloven i løpet av 2024 og standarder vil bli gitt i forskrift. Disse vil også kunne gi god veiledning til foretak som ikke er pliktig til å rapportere.  I en jungel av standarder og rammeverk kan det uansett være lett å tenke for vanskelig og det er krevende å sette seg inn i. Det viktigste er å starte kartleggingen, og jobbe med de største risikoene og viktigste målene for din virksomhet.

 Vi skal nå se på hvordan dere kan komme i gang med bærekraftsarbeidet. 

 1.  Forankring hos styret og ledelsen
  Arbeid med bærekraft må forankres i styret og ledelsen. Det er styret som har ansvaret for risikostyringen i virksomheten, hvor bærekraftsarbeidet vil spille en viktig rolle. Ledelsen har ansvar for gjennomføring av prosesser og rutiner og må rapportere til styret.
 2. Sette mål
  Å sette mål for virksomheten vil være avgjørende for å forplikte seg til bærekraftsarbeidet. Det kan være hensiktsmessig å sette noen mål på kort sikt, og noen på lengre sikt. En start kan være å sette 2-3 mål for egen virksomhet. Bruk gjerne FNs bærekraftsmål som utgangspunkt. 
 3. Kartlegg egen virksomhet
  Videre må man kartlegge og forstå egen virksomhet. Dette betyr å forstå forretningsmodellen, hva som er verdiskapningsprosessene og aktivitetene i selskapet. Her må man se på hele verdikjeden til selskapet.
 4. Vurdere bærekraftsrelaterte muligheter og risikoer
  Risikostyring er viktig for alle virksomheter og bærekraft er en del av dette. Det må vurderes i hvilken grad selskapets aktiviteter kan påvirke eller bli påvirket av bærekraftsforhold. Og husk at bærekraftsarbeidet inkluderer både begrensning av utslipp og å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, for hele verdikjeden.
 5. Vesentlighetsvurdering
  En vesentlighetsvurdering er nødvendig for å prioritere de områdene som er viktigst å ta tak i for virksomheten, og som det skal rapporteres på. Det er områder hvor virksomheten i størst mulig grad blir påvirket av bærekraftsforhold, men også der virksomheten har størst muligheter til å påvirke, som man bør fokusere på.
 6. Rapportere på styringsprofil og ledelsens arbeid
  Det er helt avgjørende at bærekraftsarbeidet er forankret i styret og ledelsen, og det må dokumenteres og rapporteres på hvordan man jobber på dette området.
 7. Måling av utvikling
  Det er viktig å kunne måle utviklingen. Med dette menes både rapportering på måltall knyttet til bærekraftsforhold, som for eksempel utslipp, resirkuleringsgrad, avfallshåndtering og energiforbruk, samt planlagte og iverksatte tiltak.
 8. Rapportering
  Små og mellomstore foretak har per i dag ingen krav til rapportering. Men det vil bli etterspurt av blant annet kunder, leverandører og ansatte. Vi anbefaler derfor at man dokumenterer og rapporterer på bærekraftsarbeidet som gjøres i virksomheten. Dette for å synliggjøre arbeidet, samt å forplikte seg til videre arbeid på området. Rapporteringen kan for eksempel gjøres tilgjengelig på nettsiden til foretaket.

Som bruker av Sticos Oppslag har du alltid tilgang til oppdatert regelverk og gode eksempler.

Fordeler med å arbeide med bærekraft

Å jobbe med bærekraft kan være helt nødvendig for å møte forventningene til omgivelsene, men det kan også skape nye muligheter for små og mellomstore foretak. Noen fordeler ved å starte kan være at arbeidet kan føre til innovasjon og nye måter å bruke ressurser på, som for eksempel resirkulering av materialer eller overgang til en mer sirkulær forretningsmodell. Det kan også gi konkurransefortrinn for foretak som er tidlig ute ved å tilby grønnere alternativer enn sine konkurrenter. Arbeid med bærekraft kan styrke selskapets omdømme og tiltrekke seg både kunder og investorer. Ved å kartlegge risikoer knyttet til bærekraft vil også foretaket bedre kunne forberede seg på eventuelle utfordringer og redusere risikoen for negativ påvirkning på virksomheten på sikt, knyttet til bærekraftsforhold. Og vi ser at det nå etterhvert kommer flere og flere krav fra myndighetene som vil ha betydning for de fleste virksomheter. Vi har allerede åpenhetsloven som gjelder flere enn de store. Det er også foreslått en ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder.

Kontinuerlig arbeid

Bærekraftsarbeid er ingen engangsoppgave som handler om å gjøre én kartlegging og lage én rapport, det er en kontinuerlig prosess. Selskapet bør regelmessig evaluere sitt arbeid og oppdatere sine bærekraftsmål i tråd med endrede forhold og forventninger. Det er også viktig å være åpen for tilbakemeldinger og læring fra andre organisasjoner. Start nå, og du vil være på vei til å bygge en mer bærekraftig fremtid for din virksomhet og samfunnet som helhet.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.