Sticos Fagstoff

Dette må internkontroll på oppdragsnivå inneholde Dette må internkontroll på oppdragsnivå inneholde

Dette må internkontroll på oppdragsnivå inneholde

Alle regnskapsforetak skal gjennomføre en årlig internkontroll på oppdragsnivå. Sticos Oversikt gjør det lettvint for deg å utføre denne kontrollen.