Sticos Fagstoff

Husk å justere! Husk å justere!

Husk å justere!

Når bruken av kapitalvarer som fast eiendom, maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler endres i løpet av året, kan det utløse en...
Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok

Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok

Det er ingen krav for virksomheter å ha en personalhåndbok, men tilgjengelig kunnskap om rettigheter og plikter gjør det enklere for hver enkelt...