Sticos Fagstoff

Permisjoner: Slik er reglene Permisjoner: Slik er reglene

Permisjoner: Slik er reglene

Rett til permisjon trenger ikke å bety at arbeidstaker har rett til lønn under fraværet.
Gjelden øker i høy takt i Kommune-Norge Gjelden øker i høy takt i Kommune-Norge

Gjelden øker i høy takt i Kommune-Norge

Tall fra SSB viser at gjelden i norske kommuner øker i raskt tempo. Gjelden utgjorde 544,2 milliarder kroner i november 2019 for kommuneforvaltningen.