Sticos Fagstoff

Nyheter og aktuelle fagsaker innen regnskap, økonomi, personal og personvern

Forslag til ny forvaltningslov Forslag til ny forvaltningslov

Forslag til ny forvaltningslov

Dagens forvaltningslov fra 1967 er under modernisering. Utredning om ny lov ble 14. mars lagt frem av forvaltningslovutvalget.
Etterfakturering av merverdiavgift Etterfakturering av merverdiavgift

Etterfakturering av merverdiavgift

Det er først etter at virksomheten har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret at salget kan faktureres med merverdiavgift.