Hopp til innhold

Nye minstelønnssatser

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra og med 15. juni 2023 endres minstelønnssatsene. Det er viktig at arbeidsgivere sikrer at lønnen som utbetales til arbeidstakerne er innenfor lovens krav.

Hovedregelen: lønn er underlagt avtalefrihet

I de fleste arbeidsforhold er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å bli enige om størrelsen på lønnen.

Unntak for noen bransjer

I noen utvalgte bransjer er det imidlertid fastsatt minstelønnssatser i forskrifter.

Disse minstelønnsbestemmelsene begrenser arbeidsgiver og arbeidstakers frihet til å avtale lønn. Når arbeidstakers arbeid omfattes av forskriftsfestede minstelønnssatser, er det forbudt for arbeidsgiveren å betale en lavere lønn enn den gjeldende minstelønnen.

Formålet med å ha minstelønnssatser i noen bransjer er særlig å sørge for at utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge, får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de norske arbeidstakernes vilkår.

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn og økonomi? Da bør du prøve Sticos Oppslag.
Her finner du alltid nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Nye minstelønnssatser fra 15. juni 2023

Det er vedtatt nye minstelønnssatser som trer i kraft 15. juni 2023. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakernes lønn ligger innenfor lovlige rammer, også etter de nye satsene.

Bransjer som er omfattet av minstelønnsbestemmelser er:

  • byggeplasser
  • skips- og verftsindustrien
  • jordbruks- og gartnerinæringen
  • renhold
  • fiskeindustrien
  • elektro
  • godstransport på vei
  • persontransport med turbil
  • overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

De nye lønnssatsene finner du i Tariffnemdas vedtak

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.