Hopp til innhold

Syk i ferien

- rådgiver i Sticos

Ferien står for dør, og ingenting er vel så kjedelig som å bli syk da. Men visste du at du kan få tilbake feriedagene dine hvis du blir syk?

Ferie er noe vi alle ser frem til. Det er en tid for å ha det gøy og koble av fra en travel arbeidshverdag. Å få maks utbytte av ferien blir imidlertid vanskelig hvis du er nødt til å tilbringe deler av den i sykesenga. Men heldigvis har du mulighet til å få de ødelagte feriedagene dine tilbake igjen.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Syk i ferien

Ferien er godt i gang og plutselig ligger du rett ut. Hva gjør du? Er det omgangssyke eller hodepine som du forventer at går over i løpet av en dag eller to, er det kanskje ikke verdt bryet å dra til legen for å få sykmelding. Men er det noe annet som ikke nødvendigvis går over med det første, for eksempel influensa, så kan det være lurt å ta turen til legen og få sykemelding.

Blir du syk og helt arbeidsufør i ferien vil du nemlig allerede fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. Men for å ha rett til ny ferie senere, må sykedagene dokumenteres med legeerklæring. Egenmelding gir altså ikke rett på nye feriedager. Det er også et krav for utsettelse av feriedager at det er egen sykdom. Reglene om utsettelse av ferien gjelder ikke dersom det for eksempel er syke barn. Videre må du kreve utsettelsen ved å gi beskjed til arbeidsgiveren din så snart du er tilbake på jobb etter ferien.

Det er også viktig å merke seg at utsettelse av ferien kun gis ved full sykmelding, det vil si at du må være 100 % sykmeldt. Dersom du blir delvis sykmeldt under ferien har du ikke rett på utsatt ferie, og ferien avvikles derfor som normalt. Det er altså ikke mulig å kombinere ferieavvikling og sykemelding ved å avvikle ferie kun på de dager du skulle vært i arbeid.

Hva hvis du er på ferie i utlandet når du blir syk?

Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferielovens bestemmelser, og ferieloven skiller ikke på hvor du er på ferie når du blir syk - om du er i Norge eller i utlandet. Det eneste som sies i ferieloven er at kravet om utsettelse av ferien må dokumenteres med legeerklæring. Får du en gyldig legeerklæring fra en lege i utlandet, har du altså rett til utsettelse av ferien.

Et annet spørsmål som kan være like aktuelt og viktig er om du i så tilfelle har rett på sykepenger for perioden. For å ha rett til sykepenger er det etter norsk rett et krav at du oppholder deg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land. Men blir du syk i et land utenfor EØS, har du derimot ikke rett til sykepenger. Du vil da først ha rett til sykepenger fra det tidspunkt du er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

Du finner alltid oppdatert regelverk i Sticos Oppslag - et uunnværlig oppslagsverk for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal.

Syk før ferien

Men hva om du blir syk før ferien i det hele tatt har startet? Blir du syk før ferien starter har du to alternativer til å utsette ferien – utsette hele ferien eller utsette bare de dagene du er syk.

Alternativ 1:

Blir du helt arbeidsufør før ferien starter har du rett til å få hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Du må selv kreve ferien utsatt. For å få utsatt hele ferien må kravet fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle vært på jobb før ferien. Ved slik utsettelse av ferien grunnet sykdom før feriestart, utsettes hele den oppsatte ferieperioden til senere i ferieåret.

Alternativ 2:

Blir du blir syk før ferien starter, men ikke ønsker utsettelse av hele ferien, kan du kreve utsettelse etter bestemmelsen som gjelder hvis du blir sykemeldt i ferien.

Også når du blir syk før ferien må du være helt arbeidsufør for å kunne kreve ferien utsatt. Er du gradert sykmeldt skal du avvikle ferien som normalt.

Arbeidsgiverperiode og sykepenger ved utsatt ferie

Når arbeidsgiverperioden begynner å løpe avhenger av om den ansatte krever ferien utsatt eller ikke.

Hvis du blir syk før ferien og ferien kreves utsatt, betaler arbeidsgiver sykepenger i arbeidsgiverperioden som løper sammenhengende i 16 dager. Deretter er det NAV som overtar utbetalingsansvaret eller eventuelt refunderer sykepengene til arbeidsgiver.

Dersom du blir syk i ferien og ferien kreves utsatt, regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen ferien blir utsatt.

Kreves ikke ferien utsatt, anses den som avviklet under sykdom. Dersom du fremdeles er syk etter ferien regnes arbeidsgiverperioden fra og med den dagen arbeidet skulle vært gjenopptatt.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.