Hopp til innhold

Første dag i barnehage eller på skole - har foreldre rett til fri?

- Advokat og rådgiver i Sticos

Mange foreldre tar for gitt at de kan ta fri når barnet skal begynne i barnehage eller på skole. Men visste du at arbeidstakere ikke har lovfestet rett til permisjon, verken med eller uten lønn, på slike dager?

Mange barn starter nå i en ny barnehage eller skal ha sin første dag på skolen. Foreldre ønsker gjerne å være til stede for barnet sitt, for å lette barnets overgang til en ny hverdagssituasjon. Ofte forventer også barnehagen at en forelder, hele eller deler av de tre første dagene, holder seg nær barnet og er tilgjengelig. Ved skolestart deltar vanligvis en eller begge foreldrene første skoledag. 

Men har foreldre krav på fri fra arbeid for å være til stede for barnet i disse situasjonene? Det foreligger ingen lovfestet rett til fri, men det er ikke uvanlig at arbeidsgiver i slike tilfeller innvilger arbeidstakeren velferdspermisjon, enten med eller uten lønn. 

Ingen lovfestet rett til fri 

Reglene om når arbeidstaker har lovfestet rett til permisjon er, i all hovedsak, plassert i arbeidsmiljølovens kapittel 12. Loven har ingen bestemmelser som gir arbeidstaker rett til fri fra arbeid for være til stede for sitt barn under tilvenning til barnehage eller barnets første skoledag.

LES OGSÅ: Permisjoner: Slik er reglene

Arbeidstaker kan ha rett til velferdspermisjon

Velferdspermisjon kjennetegnes av at arbeidstakeren ikke har lovfestet rett til permisjon i det konkrete tilfellet, men likevel innvilges permisjon fordi ønsket om fri har en god grunn.

Arbeidsgivere flest har forståelse for at arbeidstakeren ønsker å være til stede for sitt barn ved oppstart i barnehage eller første skoledag. En del virksomheter har derfor en innarbeidet praksis for å gi fri i slike tilfeller.

Velferdspermisjon kan være lønnet eller ulønnet. Den kan også være tidsbegrenset, eksempelvis inntil tre dager ved tilvenning til barnehage og én dag for tilstedeværelse på barnets første skoledag.

Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale, kan denne ha bestemmelser om arbeidstakers rett til velferdspermisjon. Retten til velferdspermisjon kan videre være regulert i virksomhetens interne bestemmelser.

For arbeidstaker som har rett til fravær med lønn ved barnehagestart eller skolestart, og som har inngått arbeidsavtale etter 1. juli 2024 eller har krevd arbeidsavtalen sin oppdatert etter den tid, skal arbeidsavtalen ha opplysninger om retten til lønnet fravær.

Vil du vite mer om permisjoner? Prøv vårt nettkurs: Arbeidsmiljølovens permisjonsregler

Arbeidsgiver bestemmer i tilfeller der retten til permisjon ikke er regulert

Hvis retten til fri under barnets tilvenning til barnehage eller første skoledag ikke er uttrykkelig regulert, er det arbeidsgiver som avgjør om arbeidstakeren skal innvilges velferdspermisjon eller ikke. 

Hvis velferdspermisjon ikke innvilges, kan arbeidstaker forespørre arbeidsgiver om det er mulig å avspasere eller ta ut ferie disse dagene.

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn og personal? Da bør du prøve Sticos Oppslag.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.