Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
Nettkurs

Arbeidsmiljølovens permisjonsregler

Dette kurset gir deg full oversikt i arbeidsmiljølovens permisjonsregler, samt hvilke plikter og rettigheter du har som arbeidstaker og arbeidsgiver.

Nettkurs
meta-hours
4 timer

Dette lærer du

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i arbeidsmiljølovens permisjonsregler, og arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i denne anledning. Kunnskap om permisjonsreglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt i arbeidsforhold, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike. Vi går igjennom de lovfestede permisjonsbestemmelsene. Disse er, med få unntak, plassert i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Det er ikke uvanlig at arbeidstaker er innvilget rett til permisjon i flere tilfeller enn de som er fastsatt i lov. Slik permisjonsrett omtales ofte som velferdspermisjon. Velferdspermisjon blir også gjennomgått. Samme gjelder varslingsfrist, delvis permisjon og arbeidsgivers adgang til å nekte permisjon. Kurset fokuserer på retten til fri fra arbeidet. De fleste av lovens permisjonsbestemmelser gir ikke arbeidstakeren rett til lønn fra arbeidsgiver under slikt fravær, retten til økonomiske ytelser under lovfestet permisjon blir derfor kun overfladisk behandlet.

 • Generelt om lovfestet rett til permisjon og velferdspermisjon
 • Svangerskapskontroll
 • Svangerskapspermisjon
 • Omsorgspermisjon
 • Fødselspermisjon
 • Foreldrepermisjon
 • Ammefri
 • Barn- og barnepassers sykdom
 • Omsorg for og pleie av nærstående
 • Utdanningspermisjon
 • Militærtjeneste
 • Lovbestemt møteplikt i offentlige organer
 • Religiøse høytider
 • Utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom

Etterutdanning

Regnskapsfører

Foretaksrett 4 timer

Revisor

Annet 4 timer

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Synne Ekevold

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 990 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning