Sticos Fagsupport
gir deg faglig trygghet

Vår fagavdeling er din fagavdeling

Som Sticos-kunde har du alltid tilgang til faglig veiledning fra fagekspertene våre.  Du får raskt svar på faglige problemstillinger og hjelp til å forstå regelverket, helt uten ekstra kostnad.

Trenger du juridisk bistand til mer kompliserte problemstillinger?
Vi tilbyr også rådgivning.

 

Svært kompetent service og raske tilbakemeldinger som kan brukes videre i dialog med våre kunder. Vi har i tillegg samarbeid utover den rådgivningstjenesten som er gratis. Dette fungerer også svært godt. Superfornøyd!

Jørgen Edvardsen

Partner. Leder fag og kvalitet, Aider AS

Slik fungerer Sticos Fagsupport:


Du logger inn i et av dine Sticos Produkt. Vi anbefaler Sticos Oppslag som utgangspunkt.

Du registrerer en supportsak hvor du beskriver problemstillingen din.
Spørsmålet ditt fordeles til en fagkyndig rådgiver

Rådgiveren tar kontakt med deg via telefon eller epost innen én virkedag med svar på spørsmålet ditt.
Du kan stille oss spørsmål når du vil. Det koster ingenting ekstra.

Ønsker du tilgang til Sticos Fagsupport? Se alle Sticos produkter her

Norges mest fornøyde kunder?

KTI, måling av kundetilfredshet

KTI = måling av kundetilfredshet, dvs. hvor fornøyd en kunde er på en skala fra 0 til 100. Tallet 93 anses som svært høyt. Målingen gjelder for Sticos fagsupport, fra mai 2020.

Fornøyde kunder forteller
hva det betyr å ha faghjelp fra Sticos

«God støtte i hverdagen til revisorer og regnskapsførere. Svarer på både små og store problemstillinger. Utrolig hyggelige ansatte. Sticos sitt oppslagsverk og Fagsupport anbefales på det sterkest. Fra svært fornøyde brukere ved vårt kontor»


Grete Anita Gromholt, Daglig leder i PG- Regnskap

«Anbefaler sterkt Sticos sin fagsupport. Faglig dyktige personer som er eksperter på sine områder.»


Eirik Løwer Anfinsen, Service Manager i Norian

"Setter stor pris på det jeg finner på Sticos oppslag, og enda større på svarene via fagsupport når det er vanskelig å ta beslutning hva som er riktig i konkret situasjonen"


Ilona Petrauskiene, Økonomiansvarlig i Alksnena

Fagområder

I Sticos jobber over 30 erfarne rådgivere i dedikerte fagteam som gjerne deler sin kompetanse med deg. Her er noen av fagområdene vi kan hjelpe deg med:

Regnskap

 • Bokføring
 • Driftsmidler
 • Fusjon/ fisjon
 • Omdanning
 • Regnskapsforståelse og Verdivurdering
 • Konsernregnskap
 • Årsoppgjør
 • GRFS
 • Revisjon
 • Kommuneregnskap

Lønn

 • Lønnsavregning og rapportering (a-melding)
 • Reise og utgiftsgodtgjørelser
 • Naturalytelser
 • Arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Sykepenger/foreldrepenger
 • Permisjoner
 • Overtid/arbeidstid
 • Pensjon
 • Arbeidstakere i eller fra utlandet
 • Permittering

Skatt

 • Aksjer
 • Bil
 • Bolig og eiendom
 • Deltakerlignet selskap
 • Enkeltpersonforetak
 • Fordringer og tap på fordringer
 • Lån fra/til aksjonær
 • Naturalytelser
 • Pendling og reiser
 • Utland
 • Årsoppgjør

Merverdiavgift

 • Omsetning og uttak
 • Fradrag for inngående mva (inkl. justering)
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Innførsel og utførsel
 • Mva-kompensasjon

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Kapitalendringer
 • Utbytte og eiertransaksjoner
 • Generalforsamling
 • Oppløsning og avvikling av selskap
 • Egne aksjer
 • Fusjon og fisjon
 • Ansvar for styre og eiere
 • Revisjonsplikt

Næringsjuss

 • Pengekrav, innfordring, forsinkelsesrente
 • Konkurs og gjeldsforhandling
 • Inkasso
 • Husleie
 • Fast eiendom
 • Avtalerett/kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Erstatning
 • Hvitvasking

Personvern (GDPR)

 • Lovlig behandling
 • Databehandleravtale
 • Personvernerklæring
 • Sikring og utlevering av opplysninger
 • Sletting og innsyn
 • Personopplysninger
 • Overvåking og kontroll
 • Risikovurdering
 • Internkontroll
 • Avvik
 • Tilsyn

Arbeidsrett og HR

 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidstid, overtid
 • Ferie
 • Oppfølging av arbeidstaker
 • Fravær (sykefravær, permisjoner og annet fravær)
 • Oppsigelse og avskjed
 • Pensjon
 • Permittering
 • Varsling

HMS

 • Verneombud og AMU
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Risikovurdering
 • Vernerunde
 • Avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forebygging og tilrettelegging
 • Tilsyn

Økonomi

 • Regnskapsførerregelverket/ GRFS
 • Hvitvasking
 • Avstemming

Økonomi

 • Budsjett og likviditet
 • Nøkkeltall

*Sticos Fagsupport dekker generelle spørsmål innenfor fagområdene som dekkes av produktet du har lisens på. Eksempelvis kan kunder av Sticos Personal få hjelp fra fageksperter innen HR, HMS og lønn, men ikke regnskap og økonomi. Brukere av Sticos Oppslag har tilgang til alle fagområder og anbefales å registrere sin supportsak herfra. Merk at kurs/kursabonnement ikke gir tilgang til fagsupport.