Sticos Fagsupport
gir deg faglig trygghet

Som Sticos-kunde har du fri tilgang til faghjelp


Sticos har noen av landets fremste eksperter innen regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn, personvern, arbeidsrett, HR og HMS. Vår fagsupport er inkludert i abonnementet ditt. 

Vårt mål er at du gjennom produktene våre og fagsupporten skal få praktisk veiledning og hjelp til å forstå regelverket, slik at du blir i stand til å ta de riktige beslutningene og velge en hensiktsmessig fremgangsmåte. Hvert år besvarer vi over 25 000 henvendelser fra kundene våre. Sticos er et solid kompetansehus som gir deg trygghet og smarte løsninger.

Trenger du juridisk bistand til mer kompliserte problemstillinger?
Vi tilbyr også rådgivning.

Norges mest fornøyde kunder?

KTI

KTI = måling av kundetilfredshet, dvs. hvor fornøyd en kunde er på en skala fra 0 til 100. Tallet 93 anses som svært høyt. Målingen gjelder for Sticos fagsupport, fra mai 2020.

Svært kompetent service og raske tilbakemeldinger som kan brukes videre i dialog med våre kunder. Vi har i tillegg samarbeid utover den rådgivningstjenesten som er gratis. Dette fungerer også svært godt. Superfornøyd!

Jørgen Edvardsen

Partner. Leder fag og kvalitet, Aider AS

Slik fungerer det:


1. Logg inn i ditt produkt. Dette kan du gjøre ved å klikke "Logg inn" øverst i høyre hjørne på denne siden. Velg gjerne Sticos løsningen som er mest relevant for ditt fagområde*.

2. Send fagspørsmålet ditt til oss ved å registrere en supportsak. Beskriv problemstillingen din så godt som mulig, uten å nevne sensitiv informasjon.

3. Spørsmålet ditt fordeles til en fagkyndig rådgiver som vil ringe deg opp. De fleste henvendelser blir besvart innen 1-2 timer, men ved stor pågang kan det ta noe mer tid før du blir kontaktet.

Er du ikke kunde? Se alle Sticos produkter her

*Merk at hvilke fagområder du har tilgang til support fra avhenger av hvilke produkter du har. Kunder av Sticos Oppslag har tilgang til alle fagområder og anbefales å registrere sin supportsak herfra.

Vår kunnskap - din trygghet

I Sticos jobber over 30 erfarne fagspesialister som gjerne deler sin kompetanse med deg. Her er noen tema vi kan hjelpe deg med:

Regnskap

 • Bokføring
 • Driftsmidler
 • Fusjon/ fisjon
 • Omdanning
 • Regnskapsforståelse og Verdivurdering
 • Konsernregnskap
 • Årsoppgjør
 • GRFS
 • Revisjon
 • Kommuneregnskap
 • Annet

Lønn

 • Lønnsavregning og rapportering (a-melding)
 • Reise og utgiftsgodtgjørelser
 • Naturalytelser
 • Arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Sykepenger/foreldrepenger
 • Permisjoner
 • Overtid/arbeidstid
 • Pensjon
 • Arbeidstakere i eller fra utlandet
 • Permittering
 • Annet

Skatt

 • Aksjer
 • Bil
 • Bolig og eiendom
 • Deltakerlignet selskap
 • Enkeltpersonforetak
 • Fordringer og tap på fordringer
 • Lån fra/til aksjonær
 • Naturalytelser
 • Pendling og reiser
 • Utland
 • Årsoppgjør
 • Annet

Merverdiavgift

 • Omsetning og uttak
 • Fradrag for inngående mva (inkl. justering)
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Innførsel og utførsel
 • Mva-kompensasjon
 • Annet

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Kapitalendringer
 • Utbytte og eiertransaksjoner
 • Generalforsamling
 • Oppløsning og avvikling av selskap
 • Egne aksjer
 • Fusjon og fisjon
 • Ansvar for styre og eiere
 • Revisjonsplikt
 • Annet

Økonomi

 • Regnskapsførerregelverket/GRFS
 • Hvitvasking
 • Avstemming
 • Budsjett og likviditet
 • Nøkkeltall
 • Annet

Arbeidsrett og HR

 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidstid, overtid
 • Ferie
 • Oppfølging av arbeidstaker
 • Fravær (sykefravær, permisjoner og annet fravær)
 • Oppsigelse og avskjed
 • Pensjon
 • Permittering
 • Varsling
 • HR
 • Annet

HMS

 • Verneombud og AMU
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Risikovurdering
 • Vernerunde
 • Avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forebygging og tilrettelegging
 • Tilsyn
 • Annet

Generell juss

 • Personvern (GDPR)
 • Pengekrav, innfordring, forsinkelsesrente
 • Konkurs og gjeldsforhandling
 • Inkasso
 • Husleie
 • Fast eiendom
 • Avtalerett/kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Erstatning
 • Hvitvasking
 • Annet