Sticos Fagsupport


Sticos har noen av landets fremste eksperter innen regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn, personvern, arbeidsrett, HR og HMS. Vår fagsupport er inkludert i abonnementet ditt. 

Vårt mål er at du gjennom produktene våre og fagsupporten skal få praktisk veiledning og hjelp til å forstå regelverket, slik at du blir i stand til å ta de riktige beslutningene og velge en hensiktsmessig fremgangsmåte i både enkle og mer kompliserte spørsmål. Hvert år besvarer vi over 25 000 henvendelser fra kundene våre. Sticos er et solid kompetansehus som gir deg trygghet og smarte løsninger.

Sticos Fagsupport ringer deg opp

Slik fungerer det:

Du sender oss et spørsmål ved å registrere en supportsak når du er logget inn i ditt Sticos-produkt.
Alle henvendelser blir registrert og tatt etter tur, og de fleste henvendelser blir besvart innen 1-2 timer.
Ved stor pågang kan det ta noe mer tid før du blir kontaktet.

Merk at hvilke fagområder du har tilgang til support fra avhenger av hvilke produkter du har. Dersom du bruker flere Sticos produkter bør du sende inn spørsmålet via det produktet som er relevant for fagområdet. Kunder av Sticos Oppslag anbefales å sende inn herfra. 

Start ditt produkt ved å klikke "Logg inn" knappen øverst i høyre hjørne

Se alle Sticos produkter her

Vår kunnskap - din trygghet

I Sticos jobber over 30 erfarne og høyt kompetente fagspesialister som gjerne deler sin kompetanse med deg. Som kunde har du faghjelp inkludert i avtalen din, men vi tilbyr også rådgivning, nettkurs og skreddersydde internkurs innen flere ulike fagfelt. Her er noen tema vi kan hjelpe deg med:

Regnskap

 • Bokføring
 • Driftsmidler
 • Fusjon/ fisjon
 • Omdanning
 • Regnskapsforståelse og Verdivurdering
 • Konsernregnskap
 • Årsoppgjør
 • GRFS
 • Revisjon
 • Kommuneregnskap
 • Annet

Lønn

 • Lønnsavregning og rapportering (a-melding)
 • Reise og utgiftsgodtgjørelser
 • Naturalytelser
 • Arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Sykepenger/foreldrepenger
 • Permisjoner
 • Overtid/arbeidstid
 • Pensjon
 • Arbeidstakere i eller fra utlandet
 • Permittering
 • Annet

Skatt

 • Aksjer
 • Bil
 • Bolig og eiendom
 • Deltakerlignet selskap
 • Enkeltpersonforetak
 • Fordringer og tap på fordringer
 • Lån fra/til aksjonær
 • Naturalytelser
 • Pendling og reiser
 • Utland
 • Årsoppgjør
 • Annet

Merverdiavgift

 • Omsetning og uttak
 • Fradrag for inngående mva (inkl. justering)
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Innførsel og utførsel
 • Mva-kompensasjon
 • Annet

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Kapitalendringer
 • Utbytte og eiertransaksjoner
 • Generalforsamling
 • Oppløsning og avvikling av selskap
 • Egne aksjer
 • Fusjon og fisjon
 • Ansvar for styre og eiere
 • Revisjonsplikt
 • Annet

Økonomi

 • Regnskapsførerregelverket/GRFS
 • Hvitvasking
 • Avstemming
 • Budsjett og likviditet
 • Nøkkeltall
 • Annet

Arbeidsrett og HR

 • Ansettelse
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidstid, overtid
 • Ferie
 • Oppfølging av arbeidstaker
 • Fravær (sykefravær, permisjoner og annet fravær)
 • Oppsigelse og avskjed
 • Pensjon
 • Permittering
 • Varsling
 • HR
 • Annet

HMS

 • Verneombud og AMU
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Risikovurdering
 • Vernerunde
 • Avviksbehandling
 • Internkontroll
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Forebygging og tilrettelegging
 • Tilsyn
 • Annet

Generell juss

 • Pengekrav, innfordring, forsinkelsesrente
 • Konkurs og gjeldsforhandling
 • Inkasso
 • Husleie
 • Fast eiendom
 • Avtalerett/kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Erstatning
 • Hvitvasking
 • Annet