Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Unngå feilutbetaling av feriepengene

- rådgiver i Sticos

Juni er den måneden flest arbeidsgivere utbetaler feriepengene. Men skal egentlig feriepengene utbetales til alle ansatte da?

Alle ansatte har ikke nødvendigvis rett på feriepengene i juni, og en feilutbetaling kan i verste fall medføre at du som arbeidsgiver må betale ut feriepengene to ganger. Her kommer noen tips til hva du må tenke gjennom før feriepengeutbetalingen.

Hvorfor feriepenger?

Feriepengene kommer i stedet for lønn når ansatte avvikler ferie og skal i utgangspunktet utbetales forholdsmessig etter hvert som ferien tas. Når det gjelder månedslønte er det imidlertid både vanlig og lovlig å utbetale feriepengene i juni samtidig som arbeidsgiver holder tilbake lønn for årets feriedager. Det kan imidlertid være omstendigheter som gjør at en månedslønt ansatt likevel ikke skal få feriepengene sine utbetalt i juni.

Husk dette før utbetaling

Har du ansatte som er sykmeldt?

Ansatte som er sykmeldte skal i utgangspunktet ikke uten videre få utbetalt feriepengene i juni. Dette gjelder både ved hel og delvis sykmelding.

Er den ansatte sykmeldt i juni, skal feriepengene holdes tilbake og utbetales først når ferien tas. Dette gjelder først og fremst dersom den ansatte får sykepengene utbetalt direkte fra NAV. Dersom arbeidsgiver i slike tilfeller utbetaler feriepengene til den sykmeldte, vil den ansatte få dobbel utbetaling i juni, det vil si både sykepenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver. Når den ansatte da senere skal avvikle ferie har arbeidsgiver verken feriepenger eller tilbakeholdt lønn for utbetaling under ferien. Dette fordi han eller hun allerede har fått dobbel utbetaling i juni.

Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepengene har det ikke så mye å si om feriepengene utbetales i juni eller ikke. Da er det arbeidsgiver som har oversikt over hva som er utbetalt og hva som er holdt tilbake, enten feriepenger eller månedslønn. Den ansatte får dermed ikke dobbel utbetaling en måned for så senere å få en måned uten lønn når ferien avvikles. 

Er det ansatte som er i foreldrepermisjon?

Det samme gjelder for ansatte som er ute i betalt foreldrepermisjon. Disse skal i utgangspunktet heller ikke uten videre få utbetalt feriepengene i juni. Også her kan man skille på de som får foreldrepengene utbetalt direkte fra NAV og tilfeller der arbeidsgiver forskutterer foreldrepengene for så å få refusjon fra NAV.

Det finnes imidlertid et unntak når det gjelder dobbel utbetaling under foreldrepermisjon. Folketrygdloven er ikke til hinder for at mødre- eller fedrekvoten kan tas samtidig som ferien avvikles, og i slike tilfeller vil en ansatt kunne motta både foreldrepenger og feriepenger for samme periode. Ferien er da avviklet samtidig med permisjonen, og kan ikke kreves på nytt senere.

FÅ GRATIS E-BOK: Dette må du vite om ferielovens bestemmelser

Er det ansatte som er permittert?

Ansatte som er permittert får dagpenger fra NAV og skal ikke få feriepengene utbetalt i juni. Dersom permitterte ansatte tar ferie, skal de melde dette til NAV slik at dagpengene stanses. Arbeidsgiver skal da utbetale feriepengene, og datoen for maks permitteringsperiode forskyves med feriedagene.

Andre grunner?

Har du for eksempel ansatte som har ulønnet permisjon, skal du heller ikke utbetale feriepengene dersom permisjonen også varer i juni måned. Dette vil for eksempel gjelde utvidet foreldrepermisjon eller andre ulønnede permisjoner som den ansatte har fått innvilget. Arbeidsgiver skal da vente med å utbetale feriepengene til den ansatte faktisk skal avvikle ferien.

Ansatte med timelønn

Utbetaling av feriepenger i juni gjelder bare for ansatte med månedslønn. Hva da med de som har timelønn? For ansatte med timelønn, skal feriepengene fordeles forholdsmessig når ferien tas. Har man avtale om fem uker ferie og den ansatte avvikler tre ferieuker i juli, skal kun 3/5-deler av feriepengene utbetales i forbindelse med denne ferien. Resten av feriepengene fordeles og utbetales når de resterende feriedagene tas.

Har du flere spørsmål enn svar når det kommer til ferieavvikling og utbetaling av feriepenger? Får svarene du trenger med vårt gratis webinar: Ferie og feriepenger

Konsekvenser ved feilutbetaling

Både arbeidsgiver og ansatte plikter å påse at ferien avvikles. Feilutbetaling av feriepengene kan få store konsekvenser, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for at feriepengene utbetales til rett tid. Dersom arbeidsgiver har utbetalt feriepengene til feil tid, vil konsekvensen kunne bli at den ansatte ikke har råd til å ta ferie fordi han eller hun ikke har feriepenger igjen til å dekke lønnsbortfallet i ferien. I verste fall vil arbeidsgiverne også kunne bli pliktig å betale ut feriepengene på nytt slik at den ansatte faktisk får avviklet ferien sin.

Så husk at det er ikke alle som skal få utbetalt feriepengene i juni selv om «alle andre» får det. En nyttig huskeregel er at man skal ha lønn for de dagene man er på jobb, sykepenger de dagene man er syk, foreldrepenger når man er ute i foreldrepermisjon og feriepenger for feriedagene.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.