Hopp til innhold

Bærekraft og kunstig intelligens

- advokat i Sticos

AI og KI, kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er buzzord fra i fjor og de blir nok ikke mindre aktuelle i år! Spørsmålet er bare hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til planetens beste.

AI-drevne dataprogrammer har vist seg å være dyktige i en lang rekke oppgaver, fra kompleks medisinsk diagnostikk til utvikling av avanserte samtaleroboter. Kunstig intelligens har kommet inn i hverdagen, enten vi vil eller ikke. 

I arbeidet med bærekraft og energiomstilling vil kunstig intelligens gi betydelige positive bidrag. Her er noen eksempler som ChatGPT kom opp med:

  1. Energieffektivitet: KI kan bidra til å optimalisere energiforbruket i bygninger og infrastruktur ved å analysere data fra sensorer og smarte enheter. Det vil føre til reduksjon av energiforbruk og dermed redusere utslipp.
  2. Avfallshåndtering: KI kan forbedre avfallshåndteringen ved å analysere data fra sensorer og overvåkingskameraer. Dette kan føre til bedre ressursutnyttelse,  mindre avfall og større grad av sirkularitet
  3. Bærekraftig transport: KI kan brukes til å optimalisere transportplanlegging. Mer effektiv transport vil gi mindre forurensning og lavere energiforbruk.

Vi kan også se for oss at KI kan benyttes til å sammenstille opplysninger for bærekraftsrapportering, og bistå til å prioritere miljøtiltak for å få best effekt, i tillegg til kurs og opplæring av ansatte. 

Vi må også huske at bruken av AI / KI har et høyt energiforbruk. Trening av såkalte nevrale nettverk krever energi som tilsvarer flere hundre tonn CO2-ekvivalenter. Det i seg selv strider mot FNs bærekraftsmål om ren energi.  

Uansett hva vi finner ut at vi kan bruke KI til, må vi fortsette å utforske og utvikle teknologien på en ansvarlig måte for å sikre at den bidrar til en mer bærekraftig verden.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.