Hopp til innhold

Beskatning av firmabil: Nye regler for 2023

- rådgiver i Sticos

Når arbeidsgiver stiller en bil til disposisjon for arbeidstaker privat, skal verdien av bilen fordelsbeskattes etter en standardregel (sjablong). Fra og med inntektsåret 2023 er reglene for firmabilbeskatning lik for fossile biler og elbiler.

Standardregelen for skatt på firmabil

Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil skal skattlegges etter standardregler når den ansatte faktisk har brukt bilen til privatkjøring i løpet av året. Fordelen beregnes etter en sjablong med utgangspunkt i bilens listepris som ny, inkludert verdien av ekstrautstyr. Innslagspunktet for fastsettelsen av skattepliktig fordel endres hvert år og medfører at fordelen for ansatte også endres årlig, selv om den ansatte disponerer samme bil.

For 2023 fastsettes inntektstillegget til 30 % av bilens listepris som ny inntil kr 338 800 og 20 % på det overskytende. En arbeidstaker som disponerer firmabil med listepris på kr 500 000, vil dermed få følgende inntektstillegg i 2023:

Listepris 

kr 500 000

30 % fordel av kr 338 800

kr  101 640

20 % av kr 161 200 (500 000-338 800)

kr 32 240

Fordel pr. år 

kr 133 880

Fordel pr. måned 

kr 11 157
Den årlige skattebelastningen kan du enkelt regne ut ved å bruke vår firmabilkalkulator.

Beregnet fordel etter standardregelen omfatter all privat bruk av bilen, også bilkostnader pådratt i forbindelse med privat bruk av bilen, som kostnader til drivstoff, kostnader til lading av elbil, reparasjon, assistanse ved havari etc.

Redusert beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget kan i enkelte tilfeller settes lavere enn 100 %. Dette gjelder for biler som er eldre enn 3 år og biler som er kjørt over 40 000 km per år i yrket. Tidligere var det også en verdsettelsesrabatt for elbiler, men denne ble fjernet med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Se også: Nettkurs: Fri bil

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.