Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bilkostnader og mva.-fradrag

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fradragsretten for inngående merverdiavgift på bilkostnader vil avhenge av hvilke type kjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er oppstått. Er det personkjøretøy eller varebil som brukes og er det forskjell på om det er varebil klasse 1 eller varebil klasse 2? Og hvordan er det nå med elbil, gjelder de samme reglene om fradragsrett også for elbiler?

Det vil være den vegrettslige klassifiseringen, dvs hva kjøretøyet er registrert som i det sentrale motorvognregisteret, som avgjør om kjøretøyet er personkjøretøy, varebil klasse 2 eller annet. Som personkjøretøy anses personbil, motorsykler/mopeder, buss under 6 meters lengde og inntil 17 sitteplasser, campingbiler og varebil klasse 1. 

Mer om bilkostnader og mva finner du i Sticos Oppslag. Personkjøretøy

Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift på drift og vedlikehold av personkjøretøy. Dette under forutsetning av at personkjøretøyet ikke er anskaffet til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, i persontransportvirksomhet eller som salgsvare. 

Andre typer kjøretøy

For andre typer kjøretøy enn personkjøretøy (varebil klasse 2, lastebil og buss) vil det foreligge fradragsrett for merverdiavgift på drift og vedlikehold av kjøretøyet så lenge anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Elbiler

Fradragsrett for merverdiavgift på drift og vedlikehold av elbiler følger de samme reglene som for andre type kjøretøy. Også her vil fradragsretten avhenge av hvilke(n) type elkjøretøy som benyttes og i hvilken forbindelse utgiftene er pådratt. 

Les også: Merverdiavgift på leasing av elbiler

Privat bruk

Privat bruk av kjøretøy, uansett klassifisering, vil aldri gi rett til fradrag.  Dette gjelder også privat kjøring mellom hjem og arbeidssted. Benyttes f.eks. varebil klasse 2 både privat og i næring, skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter antatt bruk. 

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.