Hopp til innhold

Endring av tilbakeføringsreglene for personbiler

- rådgiver i Sticos

Fra 1. juli 2024 endres reglene for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift på personkjøretøy. Denne endringen innebærer en innstramming av de nåværende reglene.

Generelt er det ikke fradragsrett for merverdiavgift ved innkjøp og drift av personkjøretøy. Det er likevel fradragsrett for personkjøretøy som brukes til yrkesmessig utleie eller til persontransport mot vederlag (drosjevirksomhet mv.).

Salg av registrerte brukte biler er fritatt fra beregning av utgående merverdiavgift, men det må betales omregistreringsavgift. For å motvirke avgiftstilpasninger på slike kjøretøy, er det regler om bindingstid.

Endringen medfører at denne bindingstiden økes fra fire til åtte år, og at tilbakebetalingsbeløpet skal baseres på den antatte restverdien på tilbakeføringstidspunktet, i motsetning til dagens sjablongregler.

For nærmere informasjon om endringen, se emnet Regelendringer: Tilbakeføring av merverdiavgift ved salg eller omdisponering av personkjøretøy.
Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve utforpliktende i 7 dager: 

Det er gitt en overgangsregel som innebærer at kjøretøy levert før 1. juli 2024 kan behandles etter de gamle reglene. Dette gjelder også kjøretøy som leveres etter 1. juli 2024, dersom bindende kjøpekontrakt eller leieavtale ble inngått før 14. mai 2024.     

De nye reglene trer i kraft fra 1. juli 2024.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.