Hopp til innhold

Endringer i barnehageloven - kan få konsekvenser for merverdiavgift

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. januar 2023 endres barnehageloven. Endringene kan medføre at barnehager får plikt til å justere (tilbakeføre) merverdiavgift.

Barnehageloven endres fra 1. januar 2023. Barnehager som omorganiserer virksomheten på bakgrunn av endringene i loven, kan risikere at kompensert merverdiavgift må tilbakeføres på grunn av justeringsreglene i kompensasjonsloven.   

Endringer i barnehageloven

Det er tre endringer i barnehageloven som kan medføre at barnehagevirksomheten må omorganiseres, som igjen kan få konsekvenser for merverdiavgiften:

  1. Krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
  2. Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal være samlet.
  3. Forbud mot å drive annen virksomhet i rettssubjektet som driver godkjent barnehagevirksomhet

Vil du lære mer om merverdiavgift? Sjekk ut våre nettkurs

Omorganisering av barnehagevirksomheten

Endringene i barnehageloven vil for enkelte barnehager innebære en omorganisering av virksomheten. Det kan for eksempel inntre fordi:

  • barnehagen ikke drives som et selvstendig rettssubjekt (for eksempel må et enkeltpersonforetak organiseres som et aksjeselskap), eller
  • barnehagen består av flere enheter eller avdelinger som er lokalisert på ulike steder (hver enkelt avdeling må fra 2023 bli godkjent som et selvstendig rettssubjekt), eller
  • annen virksomhet som ikke har tilknytning til barnehagedriften må overføres til et eget rettssubjekt.

Justeringsreglene i kompensasjonsloven

Det skal justeres for kompensert merverdiavgift ved endringer i bruken eller ved overdragelse av fast eiendom. Justeringsperioden er 10 år. Justering utløses når ny-, på- eller ombygging av fast eiendom beløpsmessig overstiger kr 500 000 brutto (kompensert merverdiavgift utgjør minst kr 100 000). 

Dersom det er gjort større påkostninger på et barnehagebygg og eiendommen overføres til et nytt rettssubjekt innenfor justeringsperioden på 10 år, vil det medføre plikt til å justere (tilbakebetale) kompensert merverdiavgift. 

Justering kan unnlates dersom den som overtar eiendommen overtar justeringsforpliktelsen.

Ved omorganisering av barnehager vil det i enkelte tilfeller ikke være mulig å overføre justeringsforpliktelsen. Det kan være tilfellet dersom den som overtar eiendommen skal drive utleie av eiendommen til en privat barnehagevirksomhet. Slik utleie er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Frivillig registrering av utleieforholdet er ikke mulig ved utleie til private kompensasjonsberettigede barnehager. 

Dersom det ikke er mulig å overføre justeringsforpliktelsen må det foretas justering (tilbakeføring) av kompensert merverdiavgift.

Ved omorganisering av barnehager bør derfor drift av barnehagen og eiendommen barnehagevirksomheten drives fra ligge i samme rettssubjekt. Dette siden utleie av eiendom til private barnehager ikke kan omfattes av en frivillig registrering. 

Unntak for de minste barnehagene

Merk at endringene i barnehageloven ikke gjelder for barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier

  1. ordinære barnehager med til sammen færre enn tretti barn,
  2. familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn, eller
  3. én åpen barnehage.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.