Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ingen monsterskatt fra 2024

- rådgiver i Sticos

Det ble i dag klart at regjeringen nok en gang utsetter forslaget om den såkalte monsterskatten. Særreglene vil tidligst tre i kraft fra 2025.

Begrepet “monsterskatt” er skatterådgivernes folkelige betegnelse på det regjeringen omtaler som “beskatning av privat konsum i selskap”. Kort fortalt har det foreslåtte regelverket til hensikt å gjøre det svært kostbart å kjøpe visse formuesobjekter gjennom selskaper og benytte dem privat. Nærmere bestemt omfatter forslaget eiendommer, båter, fly og helikoptre som er egnet til privat bruk.

Forslaget ble sendt på høring første gang våren 2022, og etter massiv kritikk i høringsrunden så regjeringen seg nødt til å foreta justeringer. Regjeringen uttaler nå at det fremdeles er krevende å finne en god balanse mellom det å skulle forenkle Skatteetatens kontrolloppgave og samtidig ivareta skattyternes forutberegnelighet.

Selv om regelverket ikke trer i kraft med det første, understrekes det at det allerede i dag gjelder skatteregler som gjør at aksjonærers bruk av selskapets eiendeler skal beskattes. Et greit råd derfor at man bør unngå å kjøpe visse eiendeler gjennom aksjeselskapet dersom man skal bruke dem privat. Når det gjelder bl.a. eiendommer og båter som selskapet allerede eier, men som står til eiernes disposisjon, bør man vurdere å selge disse før nytt regelverk trer i kraft.

I Sticos Oppslag kan du lese mer om både forslaget og de allerede gjeldende reglene. Privat konsum i selskap er et særlig prioritert kontrollområde for Skatteetaten, og det kan bli kjempedyrt å trå feil.

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn og økonomi? Da bør du prøve Sticos Oppslag.
Her finner du alltid nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.