Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Krav til produkterklært kassasystem

- rådgiver i Sticos

Alle bokføringspliktige som har kontantsalg må i utgangspunktet benytte et produkterklært kassasystem.

Leverandører av kassasystem skal bare tilby systemer som er produkterklært. En produkterklæring innebærer at leverandøren bekrefter at systemet oppfyller kravene i kassasystemforskriften. Produkterklæringen skal leveres til skattekontoret på skjema i Altinn før kassasystem tilbys for salg, utleie eller utlån. Erklæringen skal oppdateres ved vesentlig ny hovedfunksjonalitet, typisk hovedoppdateringer, og vedlikeholdsoppdateringer som innebærer vesentlige endringer i funksjonalitet som påvirker systemets virkemåte.

Skatteetaten publiserer en fortløpende oppdatert liste over produkterklærte kassasystemer. Du finner listen her.

Dersom leverandøren ikke har levert produkterklæring eller kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemforskriften, kan skattekontoret ilegge overtredelsesgebyr. 

Lyst til å vite mer? Sjekk ut vårt nettkurs: Dokumentasjon av kontantsalg og krav til kassasystem

Hvilket ansvar har den bokføringspliktige

Den som er bokføringspliktig er pliktig til å bruke et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. Om unntak fra kravet ved blant annet ubetydelig eller sporadisk kontantsalg, se artikkel Unntak fra krav til kassasystem

Produkterklæringen følger ikke kassasystemet ut til brukeren, det er kun skattekontoret som mottar denne fra leverandøren. Det er ikke noe krav om at bokføringspliktige skal melde fra til skattekontoret om hvilket kassasystem som benyttes i virksomheten. Derimot skal en systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner følge kassasystemet ved salg, utleie eller utlån. Denne skal den bokføringspliktige oppbevare lett tilgjengelig for offentlige kontrollmyndigheter i fem år etter utløpet av det siste året kassasystemet har vært i bruk.

Overnattings- og serveringssteder må i ny skattemelding gi opplysninger om kassasystemet, slik som anskaffelsesår og kassasystemtypen (modell og versjon). Dette var tidligere ikke informasjon som måtte gis i skjema (RF-1122).

Risikerer bot ved brudd på loven

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr.

Det vil sjeldent være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom den bokføringspliktige benytter et kassasystem som er produkterklært og det viser seg at det er feil ved systemet. Brukeren vil normalt ikke har inngående kjennskap til kravene som blir stilt i kassasystemloven og -forskriften. Feil på systemet vil i første rekke være leverandøren sitt ansvar.

Den som urettmessig benytter seg av unntaket fra kravet til kassasystem kan også ilegges overtredelsesgebyr, da dette vil anses som brudd på hovedbestemmelsen om å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Mer informasjon om kassasystemreglene finner du i Se Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang, kan du prøve helt uforpliktende ved å registrere deg her: 

 

 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.