Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Må du tilbakeføre merverdiavgift ved salg av nylig innkjøpt varebil?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det er i utgangspunktet ingen plikt til tilbakeføring av merverdiavgift ved salg av brukt varebil klasse 2, men man må være klar over at salg av kjøretøyet likevel kan få avgiftsmessige konsekvenser.

Sticos opplever stadig at våre kunder er usikre på hvilke regler som gjelder når en virksomhet selger en varebil klasse 2 (med grønne skilt) kort tid etter innkjøpet. Skal det beregnes merverdiavgift av salgssummen? Har man plikt til å tilbakeføre en andel av fradragsført merverdiavgift, hele beløpet eller ingenting? Eller oppstår det en justeringsplikt?

Du finner alltid oppdatert regelverk i Sticos Oppslag
Oppslagsverket for deg som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Fradragsretten

Ved innkjøp av en varebil klasse 2 er det fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dette forutsetter at den benyttes til fradragsberettigede formål i den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Det vil f.eks. ikke være fradragsrett for merverdiavgift for den private bruken, som kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Dette i motsetning til personkjøretøy, f.eks. personbil og varebil klasse 1, der hovedregelen er ingen fradragsrett.

Salg av varebilen

Når virksomheten selger en brukt varebil klasse 2 skal det ikke beregnes merverdiavgift ved salget, siden biler som er omfattet av omregistreringsavgiften er fritatt for mva. I en slik situasjon vil virksomheten kunne oppnå en økonomisk fordel ettersom den har fått fradrag for inngående merverdiavgift, og slipper å beregne utgående merverdiavgift. Av denne grunn oppstår spørsmålet om salg medfører plikt til å korrigere fradragsført merverdiavgift.

Det foreligger i utgangspunktet ingen plikt til å foreta korrigering ved salget. Dersom formålet/hensikten på anskaffelsestidspunktet var at varebilen skulle benyttes som driftsmiddel i virksomheten, vil ikke et senere salg ha betydning for fradragsretten. Går det kort tid mellom anskaffelse og salg kan dette påvirke vurderingen av hva som var formålet på anskaffelsestidspunktet. Dette gjelder særlig dersom det ikke er andre omstendigheter som på naturlig måte forklarer salget, slik som omlegging av driften, nytt behov for annen type kjøretøy osv. Det hele må imidlertid bero på en konkret vurdering hvor tidsaspektet bare vil være ett av momentene. I tillegg vil det kunne ha betydning hvem som kjøper kjøretøyet, f.eks. innehaver eller andre nærstående.

Samme vurderingen må også legges til grunn dersom virksomheten foretar en ombygging av en varebil klasse 2 til et personkjøretøy. Dersom formålet på anskaffelsestidspunktet egentlig er å anskaffe et personkjøretøy, vil det ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av varebil klasse 2. Anskaffelse av varebil klasse 2 vil i slike tilfeller reelt sett bli betraktet som anskaffelse av et personkjøretøy.

Dersom det ved anskaffelsen av varebil klasse 2 «feilaktig» ble fradragsført inngående merverdiavgift, vil det altså foreligge plikt til å korrigere fradragsført inngående merverdiavgift. Slik feilaktig fradragsføring kan oppstå i flere ulike situasjoner som, f.eks. er misforståelse mellom innehaver og regnskapsfører, eller rett og slett at virksomheten bare ønsker å oppnå en økonomisk fordel. Det må i slike tilfeller foretas tilbakeføring av all fradragsført inngående merverdiavgift, uavhengig av hvor lenge kjøretøyet er brukt i den merverdiavgiftspliktige virksomheten. Korrigering må skje i den terminen anskaffelsen ble foretatt gjennom en tilleggs- eller korreksjonsoppgave.

Biler er ikke ansett som kapitalvarer etter justeringsreglene og omfattes dermed ikke av disse reglene.

Salg av personkjøretøy

For personkjøretøy (personbil, varebil klasse 1 mv.) gjelder et annet regelsett. Dersom bilen ble benyttet i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet forelå det fradragsrett ved anskaffelsen. Ved salg av en slik bil før det er gått 48 måneder etter at kjøretøyet ble registrert, skal det skje en forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Tilbakeføringsreglene for drosjer og utleiebiler er nærmere beskrevet i Sticos Oppslag.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.