Hopp til innhold

Merverdiavgift på beløp over 500 000 kroner på elbiler

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at elbiler registrert som personkjøretøy blir avgiftspliktig for beløp over 500 000 kroner fra 1. januar 2023.

Forslaget kommer som følge av Stortingets anmodningsvedtak ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2022. Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 å innføre merverdiavgift på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner.

Dersom forslaget blir vedtatt innebærer dette at det generelle merverdiavgiftsfritaket ved omsetning av elbiler fjernes, men elbiler registrert som personkjøretøy opp til 500 000 kroner skal fortsatt være fritatt. For dyrere biler skal det beregnes 25 prosent merverdiavgift på den delen av salgssummen som overstiger 500 000 kroner. I fakturaene må kjøpesummen derfor splittes i en avgiftspliktig og en fritatt del. Forslaget innebærer at andre elbiler enn personkjøretøy, blir avgiftspliktig fullt ut.

Hva avgiftsøkningen ved innføring av beløpsgrense vil bety i kroner og øre, kan illustreres ved følgende tabell:

Pris på elbil
ekskl. avgift

Beløp over
kr 500 000

Mva.
(25 % over
500 000) 

Pris inkl.
avgift

Økt mva. i 
kroner

Økt mva. i
prosent

300 000

0

0

300 000

-

-

400 000

0

0

400 000

-

-

500 000

0

0

500 000

-

-

600 000

100 000

25 000

625 000

25 000

4,2

700 000

200 000

50 000

750 000

50 000

7,1

800 000

300 000

75 000

875 000

75 000

9,4

 

Avgrenset til personkjøretøy

Merverdiavgiftsfritaket med beløpsgrense avgrenses til omsetning av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde. Personkjøretøy omfatter i tillegg til personbiler også motorsykler, mopeder, varebiler med to seterader (varebil klasse 1) og motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser.

Beløpsgrensen foreslås også å gjelde ved bruktimport av elektriske personkjøretøy, slik at det kun skal beregnes innførselsavgift av beløp over kr 500 000.

Hydrogenbiler blir etter dette fortsatt fritatt for merverdiavgift i sin helhet.

Elektriske varebiler klasse 2, lastebiler og større busser blir i følge forslaget avgiftspliktig fullt ut. Begrunnelsen for dette er at slike kjøretøy anskaffes i all hovedsak av næringsdrivende med fradragsrett og et merverdiavgiftsfritak ville derfor hatt liten betydning for disse virksomhetene.

Hva inngår i avgiftsgrunnlaget

Hva som inngår i avgiftsgrunnlaget, må avgrenses på samme måte som etter dagens merverdiavgiftsfritak. Det innebærer blant annet at utstyr som omsettes sammen med kjøretøyet, men som ikke kan anses som en del av kjøretøyet, ikke vil inngå i den avgiftsfrie delen av vederlaget. I Skatteetatens praksis er det lagt til grunn at utstyr som navigasjonssystem, alarm, og tilhengerfeste vil regnes som en del av kjøretøyet og omfattes av fritaket. Ekstra hjulsett og ladekabel omfattes også av fritaket dersom de inngår i kjøpesummen og ikke faktureres særskilt. Skibokser, takstativ og sykkelholdere omfattes derimot ikke av fritaket. Separate tjenester som inngår i avtale om kjøp eller leasing, slik som service og dekkhotell omfattes heller ikke av fritaket.

Forslaget medfører at denne problemstillingen ikke vil være relevant for vederlag som overstiger 500 000 kroner, siden det overskytende vil være avgiftspliktig uavhengig av om utstyret etter sin art omfattes av fritaket for kjøretøyet.

Egne regler for leasede elbiler

Leasing av elektriske personkjøretøy, er fritatt for merverdiavgift dersom leasingvirksomhetens kostpris for det leasede personkjøretøyet er 500 000 kroner eller lavere. Dersom kostprisen er høyere, skal det beregnes merverdiavgift av leien multiplisert med kostpris som overstiger 500 000 kroner dividert med kostpris. Med leasing menes utleie av personkjøretøy hvor leieperioden etter skriftlig avtale er minst 30 dager. 

I Sticos Oppslag finner du alltid oppdatert regelverk! Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Forventet ikrafttredelse 1. januar 2023

Endringen må formelt vedtas av Stortinget, men regjeringen tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2023. Gjeldende merverdiavgiftsfritak for kjøp av elbiler er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) ut 2022. Det betyr at en forlengelse av fritaket med en beløpsgrense må være godkjent av ESA før 1. januar 2023. Finansdepartementet har igangsatt en prosess mot ESA med sikte på å få godkjent tiltaket, slik at endringene kan iverksettes fra 1. januar 2023.

I praksis betyr en ikrafttredelse fra 1. januar 2023 at det for elektriske personkjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022, skal beregnes merverdiavgift av den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Tilsvarende gjelder beregning av merverdiavgift når bilforhandler registrerer kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret etter dette tidspunkt. Ved innførsel er fortollingstidspunktet skjæringspunktet.

Ved leasing skal det beregnes merverdiavgift på leievederlagene på leasingkontrakter som inngås for kjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022. Dette vil også gjelde for kjøretøy som er registrert før 1. januar 2023, dersom leasingavtalen effektueres etter denne dato. For leasingkontrakter inngått før 1. januar 2023 skal det ikke beregnes merverdiavgift forutsatt at kjøretøyet ble levert til kunde før dette tidspunkt. Videreføringen av merverdiavgiftsfritaket for eksisterende leasingkontrakter forutsetter at det etableres en overgangsordning. Departementet vil vurdere om leasingvirksomhetene bør gis noe utsatt frist med å oppkreve (fakturere) og innberette merverdiavgift for leasing av elbiler.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.