Hopp til innhold

Merverdiavgift på strømming av konserter over internett

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Koronapandemien aktualiserte strømming av konserter over internett. Merverdiavgiftsbehandlingen av vederlag som tilhørerne betaler avhenger av om konsertene strømmes i samtid eller forsinket.

Da koronapandemien kom i 2020 ble muligheten til å arrangere konserter med publikum fysisk til stede i konsertlokalet sterkt begrenset. Strømming av konserter over internett ble dermed alternativet for artistene.

Skatteetaten har i en prinsipputtalelse tatt stilling til om strømming av konserter over internett omfattes av avgiftsunntaket for kunstnerisk fremføring i merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd. I uttalelsen vurderes det om unntaket kun gjelder for direkte strømming av en konsert, eller om det også gjelder for opptak som strømmes i etterkant.

Etter Skatteetatens syn må det skilles mellom tilfeller hvor tilhører får se og høre konserten direkte og tilfeller hvor konserten sendes som opptak (forsinket) eller strømmes flere ganger på oppsatte tidspunkt. 

Direktestrømming av konsert i samtid

Ifølge merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd er adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger og konserter unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dette omfatter tilfeller hvor tilhørerne får anledning til å se og høre konserten i samtid, uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. Avgiftsunntaket vil etter dette gjelde både når tilhørerne er fysisk tilstede på konserten og ved direktestrømming over internett.

Forsinket strømming av opptak – ikke direkte

Strømming av et opptak som sendes forsinket eller et opptak som strømmes opptil flere ganger på oppsatte tidspunkt vil falle utenfor avgiftsunntaket. Vederlag for slike tjenester er avgiftspliktig med 25 % etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.

Vil du lære mer merverdiavgift? Sjekk ut våre populære nettkurs

Tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen

Avgiftsunntaket for omsetning og formidling av tjenester i form av kunstnerisk framføring omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av framføringen.

Unntaket vil for eksempel også omfatte fotograf eller teknikker som blir engasjert for å utføre den tekniske tjenesten ved selve strømmingen av en konsert. Det samme gjelder tjenester fra teknisk personell som er nødvendig for å kunne levere lys, lyd og levende film av konserten på stedet den holdes og for å få direktestrømmet dette på internett.

Ren vareutleie omfattes ikke av unntaket. Utleien må ledsages av en personlig innsats, for eksempel en fotograf som bruker eget utstyr under en konsert. 

Omsetning av rettighetene til opptaket

En filmfotograf som filmer en konsert og omsette rettighetene til filmen vil ikke være omfattet av avgiftsunntaket i merverdiavgiftslovens § 3-7 fjerde ledd for opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk. Omsetning av filmrettigheter er merverdiavgiftspliktig etter hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 3-1.

Vederlag som artisten får av fotografen for at fotografen skal få rettighet til å utnytte filmopptak av artistens konsert, vil være avgiftsunntatt omsetning for artisten etter merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd. Artisten vil i tillegg være unntatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-7 andre ledd for honorar som mottas fra konsertarrangøren for framføringen av musikkverk under en konsert.

Frivillig betaling fra tilhører

I det ovennevnte er det lagt til grunn at tilhøreren betaler for å overvære den strømmede konserten. Det kan også være lagt opp slik at publikum kan lytte til konserten på for eksempel Facebook eller Youtube, med mulighet til å innbetale et valgfritt beløp med f.eks. Vipps. Så lenge betalingen er en frivillig donasjon fra tilhører til artist eller konsertarrangør, oppstår det ingen omsetning, og det skal dermed ikke beregnes noe merverdiavgift. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.