Hopp til innhold

Merverdiavgift ved uttak av ukurante varer: Slik er reglene

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det skal i utgangspunktet beregnes uttaksmerverdiavgift også av ukurante varer, men finansministeren åpner for at beregningsgrunnlaget kan settes lavt i slike tilfeller.

Ved uttak av varer fra en merverdiavgiftspliktig virksomhet skal det som hovedregel beregnes uttaksmerverdiavgift. Dette gjelder når varene tas ut til privat bruk eller andre formål som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Det skal ikke betales uttaksmerverdiavgift dersom tilsvarende omsetning av varen er fritatt for merverdiavgift, for eksempel når en bokhandler tar ut en bok som ville vært fritatt ved et salg. Det skal heller ikke beregnes uttaksmerverdiavgift dersom det kan dokumenteres at det ved anskaffelsen av varen ikke var rett til fradrag for merverdiavgift.

Sticos Oppslag gir svar på alle spørsmål om merverdiavgift. Få gratis tilgang til Sticos Oppslag i 7 dager. Registrer deg her

Uttakslignende transaksjoner

Det skal også betales merverdiavgift som ved uttak dersom varer fra virksomheten brukes til nærmere angitte formål i den avgiftspliktige delen av virksomheten. Dette gjelder blant annet. når varene som tas ut brukes til:

  • kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister
  • arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov
  • representasjon
  • gave eller utdeling i reklameøyemed, når verdien ikke er bagatellmessig
  • vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøy

Unntak fra beregning av uttaksmerverdiavgift

Visse typetilfeller av uttak er særskilt fritatt fra beregning av merverdiavgift:

  • Varer som gis bort som gaver eller i reklameøyemed når verdien ikke overstiger kr 100 inkl. mva (bagatellmessig verdi)
  • Mat- og drikkevarer som leveres vederlagsfritt til en mottaker som er registrert i Enhetsregisteret, og som deler ut varene på et veldedig grunnlag
  • Varer som gis til frivillige organisasjoner som ledd i nødhjelp ved naturkatastrofer
  • Uttak av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske til privat bruk eller til formål innenfor rammen av næringen

Hva med mva-fritak ved uttak av andre forbruksvarer?

Finansministeren har fått spørsmål fra en stortingsrepresentant om han vil sørge for at forbruksvarer med kort holdbarhet som blir gitt i gave til veldedighet generelt fritas fra merverdiavgift. I svaret fremgår det at begrunnelsen for merverdiavgiftsplikten ved uttak tilsier at det bør være færrest mulig fritak. 

Vil du lære mer om temaet? Sjekk ut vårt nettkurs: Spørsmål og svar om uttaksmerverdiavgift

For andre varer har det blitt lagt avgjørende vekt på å sikre en generell beskatning av forbruk, samt hensynet til å unngå at næringsdrivende foretar uønskede tilpasninger. En utvidelse av dagens fritak vil gjøre det vanskelig å foreta avgrensninger og kontroll med fritaket. Et mål om å hindre kasting av brukbare varer bør derfor etter finansministerens oppfatning oppnås ved andre tiltak enn gjennom særordninger i merverdiavgiftssystemet.

Merverdiavgiftsgrunnlaget = alminnelig omsetningsverdi

Beregningsgrunnlaget ved uttak av varene er den alminnelige omsetningsverdien. Dette betyr normalt ordinær pris til kunde for tilsvarende ytelse fra vedkommende omsetningsledd. Ved beregningen kan virksomheten innvilge seg selv rabatter i samme utstrekning som eksterne kunder får.

Beregning av uttaksmerverdiavgift kan i utgangspunktet ikke unnlates selv om varene som gis bort er ukurante varer som ikke er salgbare og derfor ikke har noen markedsverdi. Varene vil likevel ha en omsetningsverdi siden mottakeren kan benytte seg av dem. 

Finansministeren skriver imidlertid i svaret sitt at varens omsetningsverdi som er grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved uttak, ofte er lav i slike tilfeller. Dersom det kan dokumenteres at varen er kastet eller makulert, skal det heller ikke beregnes uttaksmerverdiavgift. 

For øvrig har finansministeren i brev til Stortingets finanskomite opplyst at han vil be Skatteetaten om å komme med en redegjørelse for hvordan omsetningsverdien fastsettes  for varer som gis bort og som alternativt skal kastes. Dette kan tydeliggjøre overfor de næringsdrivende at merverdiavgiftskostnaden ved å gi bort slike varer ofte er lave. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.