Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Musikkfestivaler og moms: Dette må du vite

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Etter to sommere med pandemi, håper vi nå å få oppleve en ordentlig festivalsommer igjen.

Men hvordan er det med mva-behandlingen av billettinntektene? Svaret avhenger av hva festivaldeltakerne faktisk betaler for. Betaler de kun for adgang til konsertarenaen eller betaler de for noe mer som f.eks. mat og drikke? Selges det bonger for mat og drikke, eller er det egen bong for mat og egen bong for drikke? Og hva med reklame og tilskudd?

Mva-plikt?

Selger eller formidler du billetter til et kulturarrangement skal du ikke beregne merverdiavgift på omsetningen. Slik omsetning er unntatt fra avgiftsplikt. Men salg av mat og drikke i forbindelse med arrangementet vil derimot være avgiftspliktig. Om det skal beregnes høy eller lav sats vil avhenge av om det er en serveringstjeneste eller ikke. Er det lagt til rette for servering på festivalområdet vil omsetningen være avgiftspliktig med 25 %, mens omsetning av næringsmidler ved take-away er avgiftspliktig med 15 prosent. Omsetning av alkoholholdige drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol vil alltid være avgiftspliktig med 25 prosent.

Salg av inngangsbilletter

Den enkleste avgiftsbehandlingen har vi der inngangsbilletten kun gir adgang til et kulturarrangement, som for eksempel en konsertarena. Salget skal da skje uten beregning av merverdiavgift.

Mange festivaler selger såkalte VIP-billetter. En VIP-billett omfatter gjerne tilgang til musikkarenaen, litt mat og kanskje noen drikkebonger. Dette vil være salg av sammensatte ytelser, altså både tilgang til kulturarrangementet som er avgiftsunntatt og salg av mat og drikke som er avgiftspliktig. Her vil billetten være delvis avgiftspliktig. Omsetningen må da splittes i en avgiftsunntatt og en avgiftspliktig del og dette må fremgå av salgsdokumentet/billetten. Det må også vurderes om det skjer servering eller salg av næringsmidler.

Mat- og drikkebonger

Mat- og drikkebonger selges gjerne separat. Man kjøper et visst antall bonger og bytter så disse inn mot mat eller drikke når man selv måtte ønske.

Kravene til kassasystem som ble obligatorisk fra 1. januar 2019 skjerpet kravene til å skrive kvittering på det tidspunktet varene passerer kassapunktet. Dette vil også gjelde på festivaler, slik at salg av bonger i forkant eller på festivaldagen må registreres som forskuddsbetaling. Dersom kassasystemet har funksjon for registrering av slike innbetalinger skal det spesifiseres på type innbetaling. Det avgiftspliktige salget registreres og salgskvittering skrives ut først når maten eller drikken blir utlevert. Som betalingsmiddelet angis "ølbong" eller tilsvarende. Dersom kunden ikke har rett til å få ubenyttede bonger refundert, må verdien av eventuelle ubenyttede bonger ved festivalens slutt registreres som en del av den avgiftspliktige omsetningen.

Som nevnt vil det alltid være 25 % merverdiavgift på alkoholholdig drikke.

Reklame

Mange kulturarrangement er avhengig av å få inn reklameinntekter for å kunne arrangeres og festivalarenaer er ofte omringet av reklameplakater og -bannere. Reklameinntektene vil som hovedregel være merverdiavgiftspliktig.

Tilskudd

Det er ikke uvanlig at festivaler mottar tilskudd fra det offentlige i forbindelse med arrangementer. Om tilskuddet blir avgiftspliktig vil avhenge av om tilskuddet er vederlag for en ytelse eller ikke. Momenter i vurderingen om tilskuddet faktisk utgjør et vederlag for en avgiftspliktig levering, vil blant annet være om tilskuddet er knyttet til et resultat som skal oppnås eller om den offentlige giveren har rett til å påvirke utformingen av tjenesten. Gis tilskuddet på generelt grunnlag til festivalen uten noe form for gjenytelse, vil det etter all sannsynlighet ikke foreligge avgiftsplikt på tilskuddet.

Fradrag

Kulturarrangement hvor det omsettes både avgiftspliktige og avgiftsunntatte varer og tjenester vil ha forholdsmessig fradragsrett for felleskostnader som relaterer seg både til den avgiftsunntatte og den avgiftspliktige omsetningen. For kostnader som kun relaterer seg til den avgiftspliktige omsetningen vil det foreligge full fradragsrett. Fradrag kan ikke kreves for kostnader som kun relaterer seg til den avgiftsunntatte omsetningen.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Er arrangøren av festivalen en veldedig og allmennyttig organisasjon minner vi om at omsetning av varer fra kiosk på visse vilkår kan være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Omsetning av varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangement er også på visse vilkår unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.