Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Mva.-meldingen – hva med utførsel og gjenutførsel?

- rådgiver i Sticos

Vi får fra tid til annen spørsmål om utførsel og gjenutførsel som fremgår av deklarasjonsoversikten i Altinn skal med i mva-meldingen. Svaret er at disse opplysningene ikke skal rapporteres i mva-meldingen.

Deklarasjonsoversikten

Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten får en månedlig oversikt (deklarasjonsoversikt) i Altinn som viser alle deklarasjoner tilhørende egen virksomhet. Alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret vil motta denne oversikten, både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige virksomheter. Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen på neste måned, og inneholder alle deklarasjoner fra den forrige måneden.

Deklarasjonsoversikten inneholder opplysninger både om varer som er innført til landet og varer som er sendt ut av landet. Det fremgår både ordinære og midlertidige innførsler, gjeninnførsler, utførsler og gjenutførsler. Det er kun opplysningene om innførsler og gjeninnførsler som danner grunnlag for beregning av innførselsmerverdiavgift. Selv om deklarasjonsoversikten inneholder opplysninger om utførsel og gjenutførsel skal disse ikke behandles i regnskapet eller mva-meldingen i det hele tatt. Utførsel av varer som skal rapporteres i mva-meldingen med SAF-T-kode 52 baserer seg på salgsdokumentasjon/faktura, og ikke utførelsesdeklarasjonen. Se mer om utførsel i Sticos Oppslag.

Gjenutførsel

Gjenutførsel er når en vare er innført til landet for reparasjon, bearbeiding eller midlertidig bruk og deretter sendes ut igjen i samme eller bearbeidet stand. Gjenutførsel er ikke en omsetning og skal ikke rapporteres i mva-meldingen.

Det er kun ved innførselen det skal beregnes innførselsmerverdiavgift, det er altså ingen beregning av merverdiavgift ved gjenutførselen. Når varen innføres vil dette fremgå som innførsel på deklarasjonsoversikten. Hvilken verdi og mva.-sats som skal legges til grunn ved beregning av innførselsmerverdiavgiften avhenger av type vare og årsaken til at varen er midlertidig innført. Se mer om beregning av innførselsmerverdiavgift ved midlertidig innførsel  i Sticos Oppslag.
Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Gjeninnførsel

Gjeninnførsel er når en vare er sendt ut av landet for reparasjon, bearbeiding eller midlertidig bruk og deretter tas inn igjen i samme eller bearbeidet stand. I disse tilfellene skal utførselen altså ikke behandles i regnskapet eller mva.-meldingen. Ved gjeninnførselen skal det som regel beregnes innførselsmerverdiavgift med mindre det foreligger et fritak, for eksempel ved gjeninnførsel i uforandret stand. Grunnlaget skal likevel alltid oppgis i mva.-meldingen. Når varen gjeninnføres vil dette fremgå som gjeninnførsel på deklarasjonsoversikten. Også her vil verdien som skal legges til grunn ved beregning av innførselsmerverdiavgiften være avhengig av årsaken til at varen er gjeninnført. Se mer om beregning av innførselsmerverdiavgift ved gjeninnførsel i Sticos Oppslag. 

Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Lær mer om merverdiavgift på innførsel med vårt nettkurs: Innførsel av varer.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.